wp

Hidrojeolojik Etütler


Hidrojeolojik Etütler

  • 20.11.2022
  • 461

Hidrojeolojik Etütler

Su kaynakları canlılar için vaz geçilmezdir. Uzun yıllar boyunca su kaynaklarının devam edebilmesi için hem kişisel hem de bilimsel olarak yapılması gereken bir takım adımlar bulunur. Yar altı su kaynakları ile yüzeyde buluna suların oluşumunu, dolaşımını, kayaçlar arasındaki etkileşimini inceleyen bilim dalına hidrojeoloji adı verilir. Hem yer altı su kaynakları hem de yüzey suları tükenebilir niteliktedir. Bu su kaynaklarının uzun yıllar boyunca kullanılabilir kapasiteye sahip olması ve hijyenik yapısını koruması için gerekli araştırmaları da hidrojeoloji bilim dalı gerçekleştirir.

Hidrojeolojik etütler, hidrojeoloji bilim dalı için çok önemli bir görev görür. Ayrıca bu alanda çalışacak olan mühendislerin de hem toprağın yapısına yani jeolojiye hem de suya yani hidroya dair yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekir. toprağın yapısı, suyun kapasitesi, hijyenik özellikleri, debisi, oluşumu ve  daha birçok bilgiye hidrojeolojik etütler ile ulaşılır.

Günümüzde hidrojeolojik etütler ile topraktan ve bölgede bulunan su kaynaklarından numuneler alınır. Bu numuneler laboratuarlarda incelenir ve hem suya hem de toprağın yapısına dair birçok bilgiye ulaşılır. Su kuyusu açılması işlemi başta olmak üzere hidrojeolojik etütler birçok proje ve araştırma öncesinde talep edilir. Özellikle maden araştırması gibi büyük projelerde ÇED raporu kapsamında hidrojeolojik etütler raporu Devlet Su İşleri tarafından talep edilir. Bu rapor doğrultusunda yapılan araştırmalarda, gerçekleştirilecek proje ya da açılacak madenlerde çevreye ve hem yer altı su kaynaklarına hem de yüzey su kaynaklarına bir zararın olup olmayacağı tespit edilir. Ayrıca maden kazı çalışmalarında gerçekleştirilecek patlamaların su kaynaklarına karışma riski ve önlenme noktaları da bu hidrojeolojik etüt çalışmaları ve raporlarında belirtilir.

Devlet Su İşleri hidrojeolojik etüdlere ilişkin bir teknik şartname düzenlemiştir. Bu şartname kapsamında hidrojeolojik haritalar, hidroloji ve jeolojiye dair bilgiler ile bölgede buluna su kaynakları, özellikleri gibi birçok bilgiye yer verilmektedir. Ayrıca düzenlenecek hidrojeoloji etüt raporuna dair bilgi ve istenen özelliklere de yer verilmiştir. Bu şartname doğrultusunda sondaj kuyusu ya da su kuyusu açma işlemi öncesinde yapılması gereken bir takım çalışmalara yer verilmesi gerekir. Sondaj firması olarak açacağımız sondaj kuyularında tüm çalışmaları Devlet Su İşlerinin belirlediği şartnameye uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Sondaj işleminin yapılacağı alanda yapılacak hidrojeolojik etütler ile hem suya hem de toprağın yapısına dair bilgileri tespit ederek su kaynaklarının uzun yıllar sürdürülebilir olması noktasında özen gösteriyoruz.   Hidrojeolojik Etütler


Hidrojeolojik Etütler

Hidrojeolojik Etütler

Su kaynakları canlılar için vaz geçilmezdir. Uzun yıllar boyunca su kaynaklarının devam edebilmesi için hem kişisel hem de bilimsel olarak yapılması gereken bir takım adımlar bulunur. Yar altı su kaynakları ile yüzeyde buluna suların oluşumunu, dolaşımını, kayaçlar arasındaki etkileşimini inceleyen bilim dalına hidrojeoloji adı verilir. Hem yer altı su kaynakları hem de yüzey suları tükenebilir niteliktedir. Bu su kaynaklarının uzun yıllar boyunca kullanılabilir kapasiteye sahip olması ve hijyenik yapısını koruması için gerekli araştırmaları da hidrojeoloji bilim dalı gerçekleştirir.

Hidrojeolojik etütler, hidrojeoloji bilim dalı için çok önemli bir görev görür. Ayrıca bu alanda çalışacak olan mühendislerin de hem toprağın yapısına yani jeolojiye hem de suya yani hidroya dair yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekir. toprağın yapısı, suyun kapasitesi, hijyenik özellikleri, debisi, oluşumu ve  daha birçok bilgiye hidrojeolojik etütler ile ulaşılır.

Günümüzde hidrojeolojik etütler ile topraktan ve bölgede bulunan su kaynaklarından numuneler alınır. Bu numuneler laboratuarlarda incelenir ve hem suya hem de toprağın yapısına dair birçok bilgiye ulaşılır. Su kuyusu açılması işlemi başta olmak üzere hidrojeolojik etütler birçok proje ve araştırma öncesinde talep edilir. Özellikle maden araştırması gibi büyük projelerde ÇED raporu kapsamında hidrojeolojik etütler raporu Devlet Su İşleri tarafından talep edilir. Bu rapor doğrultusunda yapılan araştırmalarda, gerçekleştirilecek proje ya da açılacak madenlerde çevreye ve hem yer altı su kaynaklarına hem de yüzey su kaynaklarına bir zararın olup olmayacağı tespit edilir. Ayrıca maden kazı çalışmalarında gerçekleştirilecek patlamaların su kaynaklarına karışma riski ve önlenme noktaları da bu hidrojeolojik etüt çalışmaları ve raporlarında belirtilir.

Devlet Su İşleri hidrojeolojik etüdlere ilişkin bir teknik şartname düzenlemiştir. Bu şartname kapsamında hidrojeolojik haritalar, hidroloji ve jeolojiye dair bilgiler ile bölgede buluna su kaynakları, özellikleri gibi birçok bilgiye yer verilmektedir. Ayrıca düzenlenecek hidrojeoloji etüt raporuna dair bilgi ve istenen özelliklere de yer verilmiştir. Bu şartname doğrultusunda sondaj kuyusu ya da su kuyusu açma işlemi öncesinde yapılması gereken bir takım çalışmalara yer verilmesi gerekir. Sondaj firması olarak açacağımız sondaj kuyularında tüm çalışmaları Devlet Su İşlerinin belirlediği şartnameye uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Sondaj işleminin yapılacağı alanda yapılacak hidrojeolojik etütler ile hem suya hem de toprağın yapısına dair bilgileri tespit ederek su kaynaklarının uzun yıllar sürdürülebilir olması noktasında özen gösteriyoruz.   


Tüm Sayfalar