wp

Jeofizik Etüt


Jeofizik Etüt

  • 20.11.2022
  • 967

Jeofizik Etüt

Jeofizik etüt bir diğer adı da zemin etüdüdür. Zemin etüdü farklı amaçlar ve çalışmalar doğrultusunda yapılabilir. Yer altı tabakaları sahip olduğu çeşitli ve zengin kaynaklar dolayısı ile insanlık için son derece önemlidir. Bu yer altı katmanlarının durumları, konumları, sahip oldukları jeolojik yapıları, yoğunlukları, derinlikleri, kalınlıkları, sismik hızları başta ol ak üzere daha birçok bilgiye jeofizik etüdler sayesinde ulaşılır. Jeofizik etütler sondaj işlemi öncesinde zeminin cinsine ve aranacak madde ya da materyale göre farklı yöntemler ile gerçekleştirilir.

 Genelde sondaj işlemi öncesinde bilinmez bir durumda olan toprak yapısı ve katmanlarına dair öngörülebilir bilgilere ulaşmak amacıyla çeşitli etüdler gerçekleştirilir. Bu etüdlerden biri de jeofizik etüdlerdir. Bu etüdler içerisinde en sık kullanılan yöntem ise Düşey Elektrik Sondaj olarak bilinir.  Bu yöntem ve diğer kullanılan yöntemler ile çeşitli analitik hesaplamalar yapılır. Aslında jeofizik teknik olarak bir hesaplama olarak da bilinir. Yapılan çalışmalar sonucunda toprağın yağısına dair genel bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler doğrultusunda sondaj kuyusunun derinliği, kullanılması gereken boru ve ekipmanlar başta olmak üzere birçok konuya dair bilgiye jeofizik etüdler yardımı ile ulaşılır.

Jeofizik etüt çalışmaları sonucunda yer altı su kaynağına dair büyük oranda bilgi sahibi olunur. Bu b,ilgiler kullanılarak açılacak su kuyusunun yeri ve konumu en doğru şekilde tespit edilir. Bir su kuyusu açma işleminde aslında hem bilim hem matematik hem de coğrafyaya dair birçok dal birlikte kullanılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve etüdler sonucunda uzman ekipler çalışmalarını tamamlar. Bu ekipler elde ettikleri bilgi ve bulguları analiz ederek aslında karambole ya da karavana açılacak tüm sondaj işlemlerini önler. Nokta atışı bir sondaj işlemi yapabilmek ve bu sondaj işleminde toprağın yağısına ve katmanlarında dair doğru bulgulara ulaşabilmek için jeofizik etüdler olmazsa olmaz çalışmalardır.

Halk arasında su etüdü olarak bilinen ve yapılan araştırmalar sonucunda suyun var olup olmadığı bilgisine ulaştıran çalışmanın asıl adına jeofizik etüt adı verilir. Su etüdü ile aslında su kuyusu açılmak istenen bölgede yer altı su kaynaklarının var olup olmadığına dair net bilgilere ulaşılması sağlanır. Bilindiği üzere bazı bölgelerde su kuyuları bulunsa da bu su kuyularına yakın yerlerde yapılan sondaj işlemlerinde suya ulaşılmama ihtimali her zaman söz konusudur. Bunun en büyük sebebi ise yer altı yapısının karışık ve bilinmez bir halde olması gelir. Bazen 30 metrede su çıkarken bu su kuyusuna yakın bölge ve alanlarda su çıkmama durumu olur. Yer altı su kaynakları, toprak tarafından emilen yağmur ve kar sularının buldukları boşluklarda birikmesi ile oluşur. Bu nedenle bir bölgede su kuyusunun var olması civarda açılan her sondaj işleminde suya ulaşılacağı anlamına gelmez. Eğer yer altı su birikintisi dar bir alanda oluşmuş ise civarda su kaynağına nokta atışı ulaşabilmek amacıyla jeofizik etüd çalışmaları yapılır. Yapılan bu jeofizik etüt çalışmaları ile suyun var olup olmadığı başta olmak üzere daha birçok bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir.   Jeofizik Etüt


Jeofizik Etüt

Jeofizik Etüt

Jeofizik etüt bir diğer adı da zemin etüdüdür. Zemin etüdü farklı amaçlar ve çalışmalar doğrultusunda yapılabilir. Yer altı tabakaları sahip olduğu çeşitli ve zengin kaynaklar dolayısı ile insanlık için son derece önemlidir. Bu yer altı katmanlarının durumları, konumları, sahip oldukları jeolojik yapıları, yoğunlukları, derinlikleri, kalınlıkları, sismik hızları başta ol ak üzere daha birçok bilgiye jeofizik etüdler sayesinde ulaşılır. Jeofizik etütler sondaj işlemi öncesinde zeminin cinsine ve aranacak madde ya da materyale göre farklı yöntemler ile gerçekleştirilir.

 Genelde sondaj işlemi öncesinde bilinmez bir durumda olan toprak yapısı ve katmanlarına dair öngörülebilir bilgilere ulaşmak amacıyla çeşitli etüdler gerçekleştirilir. Bu etüdlerden biri de jeofizik etüdlerdir. Bu etüdler içerisinde en sık kullanılan yöntem ise Düşey Elektrik Sondaj olarak bilinir.  Bu yöntem ve diğer kullanılan yöntemler ile çeşitli analitik hesaplamalar yapılır. Aslında jeofizik teknik olarak bir hesaplama olarak da bilinir. Yapılan çalışmalar sonucunda toprağın yağısına dair genel bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler doğrultusunda sondaj kuyusunun derinliği, kullanılması gereken boru ve ekipmanlar başta olmak üzere birçok konuya dair bilgiye jeofizik etüdler yardımı ile ulaşılır.

Jeofizik etüt çalışmaları sonucunda yer altı su kaynağına dair büyük oranda bilgi sahibi olunur. Bu b,ilgiler kullanılarak açılacak su kuyusunun yeri ve konumu en doğru şekilde tespit edilir. Bir su kuyusu açma işleminde aslında hem bilim hem matematik hem de coğrafyaya dair birçok dal birlikte kullanılmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve etüdler sonucunda uzman ekipler çalışmalarını tamamlar. Bu ekipler elde ettikleri bilgi ve bulguları analiz ederek aslında karambole ya da karavana açılacak tüm sondaj işlemlerini önler. Nokta atışı bir sondaj işlemi yapabilmek ve bu sondaj işleminde toprağın yağısına ve katmanlarında dair doğru bulgulara ulaşabilmek için jeofizik etüdler olmazsa olmaz çalışmalardır.

Halk arasında su etüdü olarak bilinen ve yapılan araştırmalar sonucunda suyun var olup olmadığı bilgisine ulaştıran çalışmanın asıl adına jeofizik etüt adı verilir. Su etüdü ile aslında su kuyusu açılmak istenen bölgede yer altı su kaynaklarının var olup olmadığına dair net bilgilere ulaşılması sağlanır. Bilindiği üzere bazı bölgelerde su kuyuları bulunsa da bu su kuyularına yakın yerlerde yapılan sondaj işlemlerinde suya ulaşılmama ihtimali her zaman söz konusudur. Bunun en büyük sebebi ise yer altı yapısının karışık ve bilinmez bir halde olması gelir. Bazen 30 metrede su çıkarken bu su kuyusuna yakın bölge ve alanlarda su çıkmama durumu olur. Yer altı su kaynakları, toprak tarafından emilen yağmur ve kar sularının buldukları boşluklarda birikmesi ile oluşur. Bu nedenle bir bölgede su kuyusunun var olması civarda açılan her sondaj işleminde suya ulaşılacağı anlamına gelmez. Eğer yer altı su birikintisi dar bir alanda oluşmuş ise civarda su kaynağına nokta atışı ulaşabilmek amacıyla jeofizik etüd çalışmaları yapılır. Yapılan bu jeofizik etüt çalışmaları ile suyun var olup olmadığı başta olmak üzere daha birçok bilgiye kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir.   


Tüm Sayfalar