wp

Jeolojik Etütler


Jeolojik Etütler

  • 20.11.2022
  • 857

Jeolojik Etütler

Yer altı kaynakları denilince ilk akla gelen doğal su kaynakları ya da petrol tarzı akaryakıtlardır. Fakat yer altında birçok farklı türde doğal kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar uzun yıllar sonucu oluştuğu için farklı sektörlerde ve farklı amaçlar ile kullanılırlar.  Burada önemli olan nokta bu yer altı kaynaklarına nasıl ulaşılacağı ve nasıl kullanıma hazır hale getireceğidir. Burada da jeolojik etütler gündeme gelir.

Nasıl ki yer yüzeyinde farklı bölge ve alanların haritaları oluyor ise aynı şekilde yar altındaki gelişmeler, toprak çeşitlerini ve yapılarını ve var olan doğal kaynakları gösteren haritalar bulunur. Bu haritalara jeolojik haritalar adı verilir. Jeolojik haritaların önemi yer altı kaynaklarına en doğru, en sağlıklı ve en az masraf ile ulaşılması noktasında ortaya çıkar. Yer yüzeyi yapısına jeolojik yapılar adı verilir. Jeolojik yapılarlın detaylı bir şekilde jeoloji haritalarında gösterilebilmesi için jeolojik edüt çalışmaları yapılmalıdır. Yer altı toprak katmanları farklı özelliklere sahip olduğu için jeolojik etüdler en doğru sonuca ulaşılmasını sağlar.

Jeolojik etüter sayesinde belirli bir bölgedeki kayaç ve sedimanların yapısı, kayaçların yaşı, dağılımı, çeşidi ve daha birçok özelliği jeolojik haritalara işlenir. Jeolojik haritalara işlenen bu veriler sayesinde yer altı su kaynakları başta olmak üzere endüstriyel mineraller, baz, metal ya da farklı değere sahip metaller, petrol ve doğal gaz aramaları gibi birçok faaliyet daha doğru bilgiler ile gerçekleştirilir.

Yer altı doğal kaynakların bir kısmı yerin onlarca metre altında olabilirken bazı durumlarda da bu maden ve kaynaklara yerin yüzlerce metre altında ulaşılabilmektedir. Hangi bölgede ne kadar derinliğe inilmesi gerektiğini ve hangi materyallerin kullanılması gerektiği yapılacak sondaj işleminin başarılı olması açısından önemlidir. Toprağın yumuşak yapıda olması açılacak sondaj kuyusunun çeşidini belirlerken aynı zamanda sondaj işlemi esnasında daha dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyar. Çünkü yumuşak yapılı toprak katmanlarında sondaj kuyularının çökme ya da kapanma riski çok daha fazladır. Ya da sert ve kayalıklı toprak yapısında yanlamasına sondaj işleminin gerçekleştirilmesine karar verilir. Çünkü kayalık ve sert yapılı zeminlerde sondaj işlemi toprağa dik bir şekilde yapıldığı takdirde sondaj makine ve ekipmanlarının zarar görme olasılığı çok daha fazladır. Tüm bu ve benzeri ihtimallere dair sondaj işlemine başlamadan bilgi sahibi olunması sondaj işleminin başarılı ve güvenlikli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Etüt çalışmaları sayesinde topraktan numuneler alınır. Bu numuneler üzerinden çeşitli analizler ve etüd çalışmaları gerçekleştirilir. Toprağın yapısı, sahip olduğu minareler ve yar altı doğal maden ve enerji kaynaklarına dair daha net bilgiler elde edilir. Elde edilen bu bilgiler uzman ekipler tarafından haritalara işlenerek jeoloji haritalarının oluşması sağlanır. Yapılan etüd çalışmaları sonucu hazırlanan bu jeoloji haritaları sayesinde toprağa ve yer altı kaynaklarına dair daha net adımlar atılır.

Birçok sondaj firması jeoloji haritalarını kullanarak daha başarılı sondajlar gerçekleştirir. Sondaj firmamız da sondaj işlemi öncesinde eğer var ise jeoloji haritalarını inceleyerek en doğru ve en güvenli sondaj işlemini gerçekleştirir. Eğer sondaj yapılacak bölgeye ilişkin jeoloji haritası yok ise bu durumda sondaj firmamız sondaj kuyusunun açılacağı bölgeye ilişkin etüd çalışmaları gerçekleştirerek gerekli bilgilere ulaşır. Bu bilgiler doğrultusunda da sondaj firmamızda çalışan alanında uzman ekipler ve modern makine ve ekipmanlar ile sondaj işlemine başlanır. Bu sondaj işlemi sırasında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ve ekipmanlara sahip olan firma çalışanlarımız kısa süre içerisinde sondaj kuyusunu açarak gerekli düzenlemeleri yapar.    Jeolojik Etütler


Jeolojik Etütler

Jeolojik Etütler

Yer altı kaynakları denilince ilk akla gelen doğal su kaynakları ya da petrol tarzı akaryakıtlardır. Fakat yer altında birçok farklı türde doğal kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar uzun yıllar sonucu oluştuğu için farklı sektörlerde ve farklı amaçlar ile kullanılırlar.  Burada önemli olan nokta bu yer altı kaynaklarına nasıl ulaşılacağı ve nasıl kullanıma hazır hale getireceğidir. Burada da jeolojik etütler gündeme gelir.

Nasıl ki yer yüzeyinde farklı bölge ve alanların haritaları oluyor ise aynı şekilde yar altındaki gelişmeler, toprak çeşitlerini ve yapılarını ve var olan doğal kaynakları gösteren haritalar bulunur. Bu haritalara jeolojik haritalar adı verilir. Jeolojik haritaların önemi yer altı kaynaklarına en doğru, en sağlıklı ve en az masraf ile ulaşılması noktasında ortaya çıkar. Yer yüzeyi yapısına jeolojik yapılar adı verilir. Jeolojik yapılarlın detaylı bir şekilde jeoloji haritalarında gösterilebilmesi için jeolojik edüt çalışmaları yapılmalıdır. Yer altı toprak katmanları farklı özelliklere sahip olduğu için jeolojik etüdler en doğru sonuca ulaşılmasını sağlar.

Jeolojik etüter sayesinde belirli bir bölgedeki kayaç ve sedimanların yapısı, kayaçların yaşı, dağılımı, çeşidi ve daha birçok özelliği jeolojik haritalara işlenir. Jeolojik haritalara işlenen bu veriler sayesinde yer altı su kaynakları başta olmak üzere endüstriyel mineraller, baz, metal ya da farklı değere sahip metaller, petrol ve doğal gaz aramaları gibi birçok faaliyet daha doğru bilgiler ile gerçekleştirilir.

Yer altı doğal kaynakların bir kısmı yerin onlarca metre altında olabilirken bazı durumlarda da bu maden ve kaynaklara yerin yüzlerce metre altında ulaşılabilmektedir. Hangi bölgede ne kadar derinliğe inilmesi gerektiğini ve hangi materyallerin kullanılması gerektiği yapılacak sondaj işleminin başarılı olması açısından önemlidir. Toprağın yumuşak yapıda olması açılacak sondaj kuyusunun çeşidini belirlerken aynı zamanda sondaj işlemi esnasında daha dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyar. Çünkü yumuşak yapılı toprak katmanlarında sondaj kuyularının çökme ya da kapanma riski çok daha fazladır. Ya da sert ve kayalıklı toprak yapısında yanlamasına sondaj işleminin gerçekleştirilmesine karar verilir. Çünkü kayalık ve sert yapılı zeminlerde sondaj işlemi toprağa dik bir şekilde yapıldığı takdirde sondaj makine ve ekipmanlarının zarar görme olasılığı çok daha fazladır. Tüm bu ve benzeri ihtimallere dair sondaj işlemine başlamadan bilgi sahibi olunması sondaj işleminin başarılı ve güvenlikli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Etüt çalışmaları sayesinde topraktan numuneler alınır. Bu numuneler üzerinden çeşitli analizler ve etüd çalışmaları gerçekleştirilir. Toprağın yapısı, sahip olduğu minareler ve yar altı doğal maden ve enerji kaynaklarına dair daha net bilgiler elde edilir. Elde edilen bu bilgiler uzman ekipler tarafından haritalara işlenerek jeoloji haritalarının oluşması sağlanır. Yapılan etüd çalışmaları sonucu hazırlanan bu jeoloji haritaları sayesinde toprağa ve yer altı kaynaklarına dair daha net adımlar atılır.

Birçok sondaj firması jeoloji haritalarını kullanarak daha başarılı sondajlar gerçekleştirir. Sondaj firmamız da sondaj işlemi öncesinde eğer var ise jeoloji haritalarını inceleyerek en doğru ve en güvenli sondaj işlemini gerçekleştirir. Eğer sondaj yapılacak bölgeye ilişkin jeoloji haritası yok ise bu durumda sondaj firmamız sondaj kuyusunun açılacağı bölgeye ilişkin etüd çalışmaları gerçekleştirerek gerekli bilgilere ulaşır. Bu bilgiler doğrultusunda da sondaj firmamızda çalışan alanında uzman ekipler ve modern makine ve ekipmanlar ile sondaj işlemine başlanır. Bu sondaj işlemi sırasında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ve ekipmanlara sahip olan firma çalışanlarımız kısa süre içerisinde sondaj kuyusunu açarak gerekli düzenlemeleri yapar.    


Tüm Sayfalar