wp

Yalova Sondaj


Yalova Sondaj

Yalova Sondaj

Yalova sondaj, İnsanlık tarihi var olduğundan beri başta su olmak üzere birçok enerji kaynağı kullanmış ve hala kullanmaya devam etmektedir. Zaman geçtikçe teknoloji geliştikçe insanların kullandıkları enerji kaynakları da bu kaynaklara ulaşmak için kullanılan yöntemler de değişmekte ve aynı şekilde gelişmektedir. Hızlı esen rüzgarın dahi bir enerjiye sahip olduğunu anlayan insanoğlu zamanla bu var olan enerjiyi kullanmak için birçok yere rüzgar trübünleri kurarak rüzgar enerjisini kullanmaya başlamıştır. İnsanlık tarihi olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve en rahat ulaşabildiğimiz enerji kaynağı sudur. Dünya var olduğundan beri su bir yaşam aracıdır ve insanların yaşamı ve diğer ihtiyaçları için vazgeçilmez ana kaynaktır. Bunların dışında yeraltında bulunan ve bu zamana kadar kullanılan birçok enerji kaynağı vardır. Yer altında var olan bir takım enerji kaynaklarını yeryüzüne çıkarmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Yıllardır yer altından çıkarılıp insanların hizmetine sunulan başlıca kaynaklar, su, gaz, petrol, jeotermal ve benzeri kaynaklardır. Yer altında bulunan bu enerji kaynaklarını yer yüzeyine çıkarmak için toprağın yapısına uygun makine ve aletler kullanarak toprağın katmanlarında enerji kaynağına ulaşıncaya kadar yapılan delme işlemine sondaj adı verilir. Yer altında bulunan bu kaynaklara ulaşmak için yapılan bu sondaj çalışmalarında başarılı olabilmek için bilimden ve teknolojiden faydalanarak ulaşılmak istenen kaynağın yeri tespit edilmeli ardından toprağın yapısı araştırılıp sondaj işlemi için kullanılacak makine ve uygulanacak yönteme karar verilmelidir. Sondaj işlemi yapılmadan önce uyulması gereken birtakım kural ve araştırmalar vardır. Bu kurallar ve araştırmalar doğrultusunda çalışılmadığı takdirde ne istenilen enerji kaynağına ulaşılabilir ne de kullanılan makineler sağlam kalabilir. Yalova sondaj, Yalova sondaj firmaları, Yalova su sondajı, Yalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Yalova Su Sondajı

Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı aynı zamanda ülkemizin de üç tarafı denizler ile sarılı olmasına rağmen son yıllarda var olan kullanım suyu kaynakları azalmakta ve hemen hemen her tarafta su sıkıntıları yaşanmaktadır. Değerli Yalovalılar su sorunu sadece sizin değil artık ülkemizin ve dünyanın da önde gelen sorunlarından biri olmaya başladı. Var olan bu su probleminin yanında bir de bulunduğumuz bölge de kullanım suyu kaynağı yok ise daha büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu su sorununa çözüm olması amacı ile çeşitli yöntemler ve kaynaklar araştırılmaktadır. Bu kaynakların başında yer altında bulunan doğal su kaynakları gelmektedir. Var olan bu doğal su kaynaklarına ulaşmak ve yer yüzeyine en kolay şekilde çıkarmak için uygulanan yöntem su sondajı yöntemidir. Su sondajı yöntemi, yer altında bulunan doğal su kaynaklarına ulaşmak ve bu kaynakları yer yüzeyine çıkarmak amacıyla toprağın var olan yapısına uygun sondaj makineleri kullanılarak yapılan delme işlemi sonucu yer altı su kaynağına ulaşma işlemidir. Su sondajı işleminde başarılı olmak için ilk başta alanında uzman firmaların bünyesinde bulunan mühendisler tarafından sondaj yapılması istenen arazide etüt çalışmaları yapılır. Bu etüt çalışmaları sonucunda sondaj yapılması istenen alanda yer altı su kaynağının var olup olmadığı yönünde kuvvetli bir kanı oluşur. Ayrıca yer altı doğal su kaynağının varlığının yanında toprağın yapısı da tespit edilerek yapılacak sondaj çalışmasında uygulanacak sondaj yöntemi tam olarak tespit edilecektir. Sondaj öncesi bu etüt çalışmaları yapılmadığı takdirde, sondaj işlemi sonunda yer altı su kaynaklarına ulaşamama ihtimali kuvvetli olmakla birlikte sondaj işlemi sırasında kullanılacak yöntem yanlış seçildiği takdirde hem zaman kaybına hem de iş gücü kaybına neden olarak boşa masraf yapılmasına neden olunmuş olacaktır.

Etüt çalışmaları sonucunda yer altı su kaynağı tespit edilip toprağın yapısına uygun sondaj yöntemi ile açılan kuyuların hidrolojik yapısına uygun bir projelendirme işlemi yapılır.  Yapılan bu projelendirme işlemi ile açılan su kuyularında kılıf borulama işlemi sondaj boruları ile yapılmalıdır. Kılıf borulama işleminin yapılmasındaki amaç açılan kuyuların tekrar kapanmasının önüne geçmektir. Su sondajında amaç yer altında buluna doğal su kaynağını yer yüzeyine çıkararak kullanıma hazır hale getirmek olduğu için açılan kuyuların yıkılıp kapanmaması son derece önemlidir. Bu amaçla kılıf borulaması tarzı önlemler almak ileride oluşacak yıkılma ve kapanmaların önüne geçip sizleri maliyet ve zaman kaybından kurtaracaktır.Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Yalova Su Sondajı Yapılışı         

Yazımızın önceki bölümlerinde yalova su sondajı öncesi yapılacak etüt çalışmaları ve teknik analizlerin öneminden bahsetmiştik. Su sondajı işleminde uygulanacak teknik sondaj yapılacak toprağın ve katmanlarının yapısına göre farklılık göstermektedir. Sondaj öncesi yapılacak etüt çalışmaları ve teknik analizler doğrultusunda toprağın yapısı eğer yumuşak ve killi olduğu tespit edilir ise bu alanda yapılacak sondaj işleminde kullanılacak yöntem çamur rötary sondaj yöntemidir. Toprağın yapısı ve katmanları sert ve kaya parçacıklı bir durumda ise burada uygulanacak sondaj yöntemi hava basınçlı sondaj yöntemidir. Her iki yöntemi ayrı ayrı incelediğimizde aradaki farkı sizde göreceksiniz.

Çamur Rötaryli Sondaj Yöntemi

Yapılan etüt çalışmalarında toprağın yapısı yumuşak ve killi bir durumda ise ayrıca bu alanda çamurlu rötary uygulanmasına mühendisler tarafından karar verilmiş ise kesinlikli bu yöntem uygulanmalıdır. Toprak kili ve yumuşak yapıda olduğu için açılan sondaj kuyusunun yıkılmaması için çamur bu kuyu içersinde sondaj işlemi bitinceye kadar dolaşarak kuyunun sağlam kalmasını sağlar ve içine yumuşak toprak ve kilin dolmasını önler. Bu sondaj yönteminde açılacak kuyunun çapı daha geniş olacağı için sondaj işlemi daha yavaş ilerleyecek ve maliyet olarak da diğer sondaj yöntemine nazaran fazla olacaktır. Ama bu tür bir toprak yapısında çamurlu sondaj yöntemi kullanılmaz ise açılan kuyu tekrar yıkılacak ve her işleme yeniden başlanarak hem zaman ve iş gücü kaybına neden olacak hem de maliyetler katlanacaktır.Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Hava Basınçlı Sondaj Yöntemi

Hava basınçlı sondaj yöntemi sert ve kayalıklı toprak yapısına sahip alanlarda uygulanacağı için yıkılma ve açılan kuyuların kapanma riski düşüktür. Burada sondaj işlemi uygulandıkça, sondajın başında bulunan delici matkaplar sayesinde sert toprak ve kaya parçaları ufaltılır ve özel üretim köpükler vasıtasıyla kuyudan çıkarılarak kuyunun tıkanması önlenir. Hava basınçlı sondaj yönteminde açılacak sondaj kuyusunun çapı daha dar olduğu için daha hızlı bir şekilde sondaj işlemi gerçekleşir. Bu alanlarda çamurlu sondaj uygulanır ise, çamur kayaların arasına kaçarak sondaj işlemine engel olacaktır. Bu sebepten dolayı etüt çalışmaları sonucu mühendislerin vereceği karar doğrultusunda uygulanması istenen sondaj yöntemi uygulanmalıdır. Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova  

Yalova Sondaj

Ülkemizde yer altı su kaynakları başta olmak üzere birçok farklı maden ve magnezyum tarzı minareler bulunuyor. Bu yer altı zenginlikleri insan hayatı için önemli bir yere sahiptir. Hayatı insanlar için kolaylaştırmak için yer altı zenginliklerinin kullanılabilir hale gelmesi gerekir. bilindiği üzere yar altı toprak katmanları bir bilinmezdir. Kimi yerlerde toprak yumuşak yapıda olsa da kimi yerlerde de sert ve kayalıklı bir haldedir. Tüm bu tür durumlarda yer altında bulunan zenginliklere ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin başında sondaj gelir.

Sondaj, kelime olarak yer altı kaynaklarına ulaşmak amacıyla toprağın katmanlarının delinmesi anlamına gelir. Yalova sondaj olarak Türkiye’nin birçok bölgesine sondaj hizmeti vermekteyiz. Sondaj denilince akla genelde yer altı su kaynakları gelir. Yer yüzeyine yağan yağmur ve kar suları toprak tarafından emilir. Bu emilen sular zamanla yerin altında buldukları yollardan boşluklara doğru ilerler. Bu boşluklar dolarak yer altı doğal su kaynaklarını oluşturur. Bu su kaynaklarının kullanılabilmesi için sondaj işlemi ile bu su kaynaklarına ulaşmak gerekir.

Yalova sondaj firması, su kuyularının açılması için gerekli duyulan ekipmanlar ve tecrübeli çalışanlar ile hizmet vermektedir. Bu anlamda su kuyusu açtırmayı talep eden müşteriler ile yapılacak çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede sondaj işlemi için yapılanması gereken işlemler ile resmi başvurulara dair bilgi alış verişi yapılır. Sondaj işlemi su kuyusu açmak için yapılacak ise bu anlamda ilk etapta kuyu ruhsatı almak gerekecektir. Kuyu ruhsatı, su kuyusunun açılacağı bölgenin bağlı olduğu Devlet Su İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. Alınacak bu kuyu ruhsatının anlamı, su aramak için verilen izindir. Aslında ilk ruhsat ile sadece su arama izni verilmektedir. Bu ruhsat alındıktan sonra Yalova sondaj, sondaj yapılacak bölgeye ilişkin çeşitli etüd çalışmaları gerçekleştirir. Bu etüd çalışmaları ile birlikte alınan numuneler laboratuarlarda incelenir. Bu etüd ve analizler hem toprağın yapısına hem de sondaj yapılacak bölgede yer altı su kaynağının mevcut olup olmadığına ilişkin bilgi verecektir. Bu nedenle etüd çalışmaları ile laboratuar incelemeleri sondaj işleminin ilk ve belki de en önemli adımını oluşturur.

Eütd çalışmaları sonucunda toprağın yapısına dair ayrıntılı bilgi elde edilir. Örneğin toprağın yumuşak ya da kayalık olması yapılacak sondaj işlemini doğrudan etkiler. Etüd çalışmaları ile toprağın yapısı belirlendikten sonda doğru ekipmanlar ile doğru sondaj yöntemine karar verilir. Kayalık yerlerde yere biraz paralel sondaj işlemi gerçekleştirilirken standart zeminlerde yere dikine sondaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ya da yumuşak zeminde açılacak kuyunun çökme riski ve sondaj kuyusunun kapanma ihtimali var olduğu için daha farklı bir yöntem kullanılır. Tüm bu ihtimaller için etüd ve laboratuar analizlerine başvurulur.

Etüd çalışmaları ardından Yalova sondaj doğru sondaj yöntemini belirler. Bu yöntem ile yer altı su kaynağına ulaşıncaya kadar delme işlemi gerçekleştirilir. Sondaj işlemi gerçekleştirilirken aynı zamanda açılan kuyunun tıkanmaması son derece önemlidir. Bu nedenle sondaj kuyusu açıldıkça borular ile desteklenir. Bu sayede kuyunun çökme ya da tıkanma ihtimali ortadan kaldırılır. Yer altı su kuyusuna ulaştıktan sonra su kuyusunun kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. bu amaçla açılacak su kuyusunun çeşidine göre sondaj motoru, sondaj pompası, pvc ya da metal su boruları gibi ekipmanlar su kuyusuna yerleştirilir. Yalova sondaj bu aşamada kuyunun hem hijyenik hem de uzun ömürlü olması amacıyla dikkatli ve özenli bir çalışma gerçekleştirilir. Kullanılan ekipmanların kaliteli olması suyun yoğun bir şekilde akmasına ve su kuyusu ile yer altı su kaynakları arasında bulunan su yollarlının kapanmamamsına nende olur. Bu nedenle doğru tercihler uzun ömürlü su kuyularının ortaya çıkmasını sağlar.

Su kuyusu kullanılabilir hale getirildikten sonra ikinci ruhsat başvuru aşamasına gelinir. Yalova sondaj olarak bu su kuyusu ruhsat başvurusu noktasında müşterilerin titiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet Su İşlerine ruhsat başvurusu yapılmadan açılan su kuyusu kullanılmaya başlar ise bu kuyu sahibi için sorun oluşturabilir. Bu ikinci kuyu ruhsatı açılan su kuyunsun kullanılmasına izin verilmesini kapsayan bir ruhsattır. Bu ruhsat alınmadan su kuyusu kullanılır ve durum tespit edilir ise açılan su kuyusunun kapatılması cezası ile karşı karşıya kalınabilir. Bunun dışında ayrıca idari para cezasının da uygulanması ihtimali vardır.

Sondaj işlemi su kuyusunun kullanılabilir hale getirilmesi ile biter. Yalova sondaj olarak su kuyusu açıldıktan sonrasına ilişkin de ihtiyaç duyacağınız hizmetleri veriyoruz. Kuyu bakım hizmeti başta olmak üzere kuyu temizleme ve kuyu inkişafı hizmetleri ile su kuyularının daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü hale gelmesi için doğru yöntemler ve ekipmanlar ile çalışıyoruz.  Bu hizmetlerin dışında kuyu sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir durum daha bulunur. Su kuyuları çeşitli nedenlerden dolayı bakteri oluşumuna müsait hale gelir. Bu bakteriler de kuyu sularının sağlıksız olmasına ve çevreye zarar vermesine neden olur. Bu tür risklerden korunabilmek için belli zaman aralıkları ile kuyu sularına ilişkin analizlerin yapılması son derece doğru bir karar olur. Bu ve benzeri ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetler için Yalova sondaj olarak siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.     

 


Yalova Sondaj


Yalova Sondaj

Yalova Sondaj

Yalova sondaj, İnsanlık tarihi var olduğundan beri başta su olmak üzere birçok enerji kaynağı kullanmış ve hala kullanmaya devam etmektedir. Zaman geçtikçe teknoloji geliştikçe insanların kullandıkları enerji kaynakları da bu kaynaklara ulaşmak için kullanılan yöntemler de değişmekte ve aynı şekilde gelişmektedir. Hızlı esen rüzgarın dahi bir enerjiye sahip olduğunu anlayan insanoğlu zamanla bu var olan enerjiyi kullanmak için birçok yere rüzgar trübünleri kurarak rüzgar enerjisini kullanmaya başlamıştır. İnsanlık tarihi olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve en rahat ulaşabildiğimiz enerji kaynağı sudur. Dünya var olduğundan beri su bir yaşam aracıdır ve insanların yaşamı ve diğer ihtiyaçları için vazgeçilmez ana kaynaktır. Bunların dışında yeraltında bulunan ve bu zamana kadar kullanılan birçok enerji kaynağı vardır. Yer altında var olan bir takım enerji kaynaklarını yeryüzüne çıkarmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Yıllardır yer altından çıkarılıp insanların hizmetine sunulan başlıca kaynaklar, su, gaz, petrol, jeotermal ve benzeri kaynaklardır. Yer altında bulunan bu enerji kaynaklarını yer yüzeyine çıkarmak için toprağın yapısına uygun makine ve aletler kullanarak toprağın katmanlarında enerji kaynağına ulaşıncaya kadar yapılan delme işlemine sondaj adı verilir. Yer altında bulunan bu kaynaklara ulaşmak için yapılan bu sondaj çalışmalarında başarılı olabilmek için bilimden ve teknolojiden faydalanarak ulaşılmak istenen kaynağın yeri tespit edilmeli ardından toprağın yapısı araştırılıp sondaj işlemi için kullanılacak makine ve uygulanacak yönteme karar verilmelidir. Sondaj işlemi yapılmadan önce uyulması gereken birtakım kural ve araştırmalar vardır. Bu kurallar ve araştırmalar doğrultusunda çalışılmadığı takdirde ne istenilen enerji kaynağına ulaşılabilir ne de kullanılan makineler sağlam kalabilir. Yalova sondaj, Yalova sondaj firmaları, Yalova su sondajı, Yalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Yalova Su Sondajı

Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı aynı zamanda ülkemizin de üç tarafı denizler ile sarılı olmasına rağmen son yıllarda var olan kullanım suyu kaynakları azalmakta ve hemen hemen her tarafta su sıkıntıları yaşanmaktadır. Değerli Yalovalılar su sorunu sadece sizin değil artık ülkemizin ve dünyanın da önde gelen sorunlarından biri olmaya başladı. Var olan bu su probleminin yanında bir de bulunduğumuz bölge de kullanım suyu kaynağı yok ise daha büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu su sorununa çözüm olması amacı ile çeşitli yöntemler ve kaynaklar araştırılmaktadır. Bu kaynakların başında yer altında bulunan doğal su kaynakları gelmektedir. Var olan bu doğal su kaynaklarına ulaşmak ve yer yüzeyine en kolay şekilde çıkarmak için uygulanan yöntem su sondajı yöntemidir. Su sondajı yöntemi, yer altında bulunan doğal su kaynaklarına ulaşmak ve bu kaynakları yer yüzeyine çıkarmak amacıyla toprağın var olan yapısına uygun sondaj makineleri kullanılarak yapılan delme işlemi sonucu yer altı su kaynağına ulaşma işlemidir. Su sondajı işleminde başarılı olmak için ilk başta alanında uzman firmaların bünyesinde bulunan mühendisler tarafından sondaj yapılması istenen arazide etüt çalışmaları yapılır. Bu etüt çalışmaları sonucunda sondaj yapılması istenen alanda yer altı su kaynağının var olup olmadığı yönünde kuvvetli bir kanı oluşur. Ayrıca yer altı doğal su kaynağının varlığının yanında toprağın yapısı da tespit edilerek yapılacak sondaj çalışmasında uygulanacak sondaj yöntemi tam olarak tespit edilecektir. Sondaj öncesi bu etüt çalışmaları yapılmadığı takdirde, sondaj işlemi sonunda yer altı su kaynaklarına ulaşamama ihtimali kuvvetli olmakla birlikte sondaj işlemi sırasında kullanılacak yöntem yanlış seçildiği takdirde hem zaman kaybına hem de iş gücü kaybına neden olarak boşa masraf yapılmasına neden olunmuş olacaktır.

Etüt çalışmaları sonucunda yer altı su kaynağı tespit edilip toprağın yapısına uygun sondaj yöntemi ile açılan kuyuların hidrolojik yapısına uygun bir projelendirme işlemi yapılır.  Yapılan bu projelendirme işlemi ile açılan su kuyularında kılıf borulama işlemi sondaj boruları ile yapılmalıdır. Kılıf borulama işleminin yapılmasındaki amaç açılan kuyuların tekrar kapanmasının önüne geçmektir. Su sondajında amaç yer altında buluna doğal su kaynağını yer yüzeyine çıkararak kullanıma hazır hale getirmek olduğu için açılan kuyuların yıkılıp kapanmaması son derece önemlidir. Bu amaçla kılıf borulaması tarzı önlemler almak ileride oluşacak yıkılma ve kapanmaların önüne geçip sizleri maliyet ve zaman kaybından kurtaracaktır.Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Yalova Su Sondajı Yapılışı         

Yazımızın önceki bölümlerinde yalova su sondajı öncesi yapılacak etüt çalışmaları ve teknik analizlerin öneminden bahsetmiştik. Su sondajı işleminde uygulanacak teknik sondaj yapılacak toprağın ve katmanlarının yapısına göre farklılık göstermektedir. Sondaj öncesi yapılacak etüt çalışmaları ve teknik analizler doğrultusunda toprağın yapısı eğer yumuşak ve killi olduğu tespit edilir ise bu alanda yapılacak sondaj işleminde kullanılacak yöntem çamur rötary sondaj yöntemidir. Toprağın yapısı ve katmanları sert ve kaya parçacıklı bir durumda ise burada uygulanacak sondaj yöntemi hava basınçlı sondaj yöntemidir. Her iki yöntemi ayrı ayrı incelediğimizde aradaki farkı sizde göreceksiniz.

Çamur Rötaryli Sondaj Yöntemi

Yapılan etüt çalışmalarında toprağın yapısı yumuşak ve killi bir durumda ise ayrıca bu alanda çamurlu rötary uygulanmasına mühendisler tarafından karar verilmiş ise kesinlikli bu yöntem uygulanmalıdır. Toprak kili ve yumuşak yapıda olduğu için açılan sondaj kuyusunun yıkılmaması için çamur bu kuyu içersinde sondaj işlemi bitinceye kadar dolaşarak kuyunun sağlam kalmasını sağlar ve içine yumuşak toprak ve kilin dolmasını önler. Bu sondaj yönteminde açılacak kuyunun çapı daha geniş olacağı için sondaj işlemi daha yavaş ilerleyecek ve maliyet olarak da diğer sondaj yöntemine nazaran fazla olacaktır. Ama bu tür bir toprak yapısında çamurlu sondaj yöntemi kullanılmaz ise açılan kuyu tekrar yıkılacak ve her işleme yeniden başlanarak hem zaman ve iş gücü kaybına neden olacak hem de maliyetler katlanacaktır.Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova

Hava Basınçlı Sondaj Yöntemi

Hava basınçlı sondaj yöntemi sert ve kayalıklı toprak yapısına sahip alanlarda uygulanacağı için yıkılma ve açılan kuyuların kapanma riski düşüktür. Burada sondaj işlemi uygulandıkça, sondajın başında bulunan delici matkaplar sayesinde sert toprak ve kaya parçaları ufaltılır ve özel üretim köpükler vasıtasıyla kuyudan çıkarılarak kuyunun tıkanması önlenir. Hava basınçlı sondaj yönteminde açılacak sondaj kuyusunun çapı daha dar olduğu için daha hızlı bir şekilde sondaj işlemi gerçekleşir. Bu alanlarda çamurlu sondaj uygulanır ise, çamur kayaların arasına kaçarak sondaj işlemine engel olacaktır. Bu sebepten dolayı etüt çalışmaları sonucu mühendislerin vereceği karar doğrultusunda uygulanması istenen sondaj yöntemi uygulanmalıdır. Yalova sondajYalova sondaj firmalarıYalova su sondajıYalova su sondajı yapan firmaları, sondaj firmaları yalova  

Yalova Sondaj

Ülkemizde yer altı su kaynakları başta olmak üzere birçok farklı maden ve magnezyum tarzı minareler bulunuyor. Bu yer altı zenginlikleri insan hayatı için önemli bir yere sahiptir. Hayatı insanlar için kolaylaştırmak için yer altı zenginliklerinin kullanılabilir hale gelmesi gerekir. bilindiği üzere yar altı toprak katmanları bir bilinmezdir. Kimi yerlerde toprak yumuşak yapıda olsa da kimi yerlerde de sert ve kayalıklı bir haldedir. Tüm bu tür durumlarda yer altında bulunan zenginliklere ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin başında sondaj gelir.

Sondaj, kelime olarak yer altı kaynaklarına ulaşmak amacıyla toprağın katmanlarının delinmesi anlamına gelir. Yalova sondaj olarak Türkiye’nin birçok bölgesine sondaj hizmeti vermekteyiz. Sondaj denilince akla genelde yer altı su kaynakları gelir. Yer yüzeyine yağan yağmur ve kar suları toprak tarafından emilir. Bu emilen sular zamanla yerin altında buldukları yollardan boşluklara doğru ilerler. Bu boşluklar dolarak yer altı doğal su kaynaklarını oluşturur. Bu su kaynaklarının kullanılabilmesi için sondaj işlemi ile bu su kaynaklarına ulaşmak gerekir.

Yalova sondaj firması, su kuyularının açılması için gerekli duyulan ekipmanlar ve tecrübeli çalışanlar ile hizmet vermektedir. Bu anlamda su kuyusu açtırmayı talep eden müşteriler ile yapılacak çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşmede sondaj işlemi için yapılanması gereken işlemler ile resmi başvurulara dair bilgi alış verişi yapılır. Sondaj işlemi su kuyusu açmak için yapılacak ise bu anlamda ilk etapta kuyu ruhsatı almak gerekecektir. Kuyu ruhsatı, su kuyusunun açılacağı bölgenin bağlı olduğu Devlet Su İşleri Müdürlüğünden alınmaktadır. Alınacak bu kuyu ruhsatının anlamı, su aramak için verilen izindir. Aslında ilk ruhsat ile sadece su arama izni verilmektedir. Bu ruhsat alındıktan sonra Yalova sondaj, sondaj yapılacak bölgeye ilişkin çeşitli etüd çalışmaları gerçekleştirir. Bu etüd çalışmaları ile birlikte alınan numuneler laboratuarlarda incelenir. Bu etüd ve analizler hem toprağın yapısına hem de sondaj yapılacak bölgede yer altı su kaynağının mevcut olup olmadığına ilişkin bilgi verecektir. Bu nedenle etüd çalışmaları ile laboratuar incelemeleri sondaj işleminin ilk ve belki de en önemli adımını oluşturur.

Eütd çalışmaları sonucunda toprağın yapısına dair ayrıntılı bilgi elde edilir. Örneğin toprağın yumuşak ya da kayalık olması yapılacak sondaj işlemini doğrudan etkiler. Etüd çalışmaları ile toprağın yapısı belirlendikten sonda doğru ekipmanlar ile doğru sondaj yöntemine karar verilir. Kayalık yerlerde yere biraz paralel sondaj işlemi gerçekleştirilirken standart zeminlerde yere dikine sondaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ya da yumuşak zeminde açılacak kuyunun çökme riski ve sondaj kuyusunun kapanma ihtimali var olduğu için daha farklı bir yöntem kullanılır. Tüm bu ihtimaller için etüd ve laboratuar analizlerine başvurulur.

Etüd çalışmaları ardından Yalova sondaj doğru sondaj yöntemini belirler. Bu yöntem ile yer altı su kaynağına ulaşıncaya kadar delme işlemi gerçekleştirilir. Sondaj işlemi gerçekleştirilirken aynı zamanda açılan kuyunun tıkanmaması son derece önemlidir. Bu nedenle sondaj kuyusu açıldıkça borular ile desteklenir. Bu sayede kuyunun çökme ya da tıkanma ihtimali ortadan kaldırılır. Yer altı su kuyusuna ulaştıktan sonra su kuyusunun kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. bu amaçla açılacak su kuyusunun çeşidine göre sondaj motoru, sondaj pompası, pvc ya da metal su boruları gibi ekipmanlar su kuyusuna yerleştirilir. Yalova sondaj bu aşamada kuyunun hem hijyenik hem de uzun ömürlü olması amacıyla dikkatli ve özenli bir çalışma gerçekleştirilir. Kullanılan ekipmanların kaliteli olması suyun yoğun bir şekilde akmasına ve su kuyusu ile yer altı su kaynakları arasında bulunan su yollarlının kapanmamamsına nende olur. Bu nedenle doğru tercihler uzun ömürlü su kuyularının ortaya çıkmasını sağlar.

Su kuyusu kullanılabilir hale getirildikten sonra ikinci ruhsat başvuru aşamasına gelinir. Yalova sondaj olarak bu su kuyusu ruhsat başvurusu noktasında müşterilerin titiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet Su İşlerine ruhsat başvurusu yapılmadan açılan su kuyusu kullanılmaya başlar ise bu kuyu sahibi için sorun oluşturabilir. Bu ikinci kuyu ruhsatı açılan su kuyunsun kullanılmasına izin verilmesini kapsayan bir ruhsattır. Bu ruhsat alınmadan su kuyusu kullanılır ve durum tespit edilir ise açılan su kuyusunun kapatılması cezası ile karşı karşıya kalınabilir. Bunun dışında ayrıca idari para cezasının da uygulanması ihtimali vardır.

Sondaj işlemi su kuyusunun kullanılabilir hale getirilmesi ile biter. Yalova sondaj olarak su kuyusu açıldıktan sonrasına ilişkin de ihtiyaç duyacağınız hizmetleri veriyoruz. Kuyu bakım hizmeti başta olmak üzere kuyu temizleme ve kuyu inkişafı hizmetleri ile su kuyularının daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü hale gelmesi için doğru yöntemler ve ekipmanlar ile çalışıyoruz.  Bu hizmetlerin dışında kuyu sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir durum daha bulunur. Su kuyuları çeşitli nedenlerden dolayı bakteri oluşumuna müsait hale gelir. Bu bakteriler de kuyu sularının sağlıksız olmasına ve çevreye zarar vermesine neden olur. Bu tür risklerden korunabilmek için belli zaman aralıkları ile kuyu sularına ilişkin analizlerin yapılması son derece doğru bir karar olur. Bu ve benzeri ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetler için Yalova sondaj olarak siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.