wp

Dalgıç Pompa


Dalgıç Pompa

Dalgıç Pompa

Dalgıç pompa işlenecek ortamın içinde çalışan pompalara verilen genel bir addır. Genel olarak sıvı içerisinde çalışacakları için arızalanmaması amacıyla çeşitli teknik donanımlara sahip olmaları gerekmektedir. Dalgıç pompalarda motor pompa gövdesine bitişiktir. Bu sebepten dolayı motor da dalgıç pompasının gövdesi ile birlikte suyun içerisinde çalışacaktır. Motorun standart çalışmasını suyun içerisinde de gerçekleştireceği için motorun sudan etkilenmemesi ve korunması gerekmektedir. Bu amaçla dalgıç pompaları su geçirmez bir muhafaza kalıbı içerisinde bulunmaktadır. Bu muhafaza kalıbının içine bir şey girme ihtimaline binaen muhafaza kutusunun içerisi yağ ile doldurulmuştur. Doldurulan bu yağ sayesinde motor aksanına suyun ya da başka bir cismin girmesi halinde bu sıvı ya da cisim içerisinde bulunan yağ sayesinde motora ulaşamaz ve motorun kısa devre yapmasının önüne geçilmiş olunur. Dalgıç pompalarının bağlantı yerlerinin de hava ve su geçirmez şekilde dizayn edilmesi gerekir. Aksi takdirde motor muhafazası sağlanamadığından çeşitli arızaların oluşmasına neden olunur. Dalgıç pompaları hem sızdırmaz özelliği hem de muhafaza kalıbının dayanaklılığı ile dışarıdan gelecek etkenlere karşı korunmuş olur bu sayede standart çalışma düzeninde bir aksama ve arıza meydana gelmez.

Dalgıç Pompa Kullanım Alanları

Dalgıç pompalar günümüzde birçok alanda kullanılmakta ve birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Bu alanlar özellikle:

- Su temin edilmesi gereken alanlar, bazı zamanlarda belediye tarafında kullanma suyunun belli bölgelere ulaştırılması zaman almaktadır. Ya da var olan kullanma suyu belli amaçlar için kullanılamamaktadır. Bu tür yer ve zamanlarda dalgıç pompalar kullanılarak su ihtiyacı kuyulardan karşılanabilmektedir.

- Sulama ve sprinkler( yağmurlama ) sistemleri, evimize gelen kullanım suyu ile küçük bahçeler ya da ağaçlar sulanabilse de büyük bağ ve bahçe sulamaları için bol su kaynağına ihtiyaç duyulmakta ve sulama işlemlerinin kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda dalgıç pompaları sayesinde kuyulardan ya da göl ve dere yataklarında çekilecek su ile hem sulama hem de yağmurlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

- Yer altı suyu seviye kontrolü ve tespiti, dalgıç pompaları sadece kuyulardan su pompalamak amacıyla kullanılmamaktadır. Bazı durumlarda yeraltı sularının tespitinde ve seviyesinin ölçülmesinde de kullanılmaktadır.

- Süs havuzları ve fıskiyeler, günümüzde belediyeler, vatandaşlarını rahatlatmak ve mental olarak dinlenebilmeleri sağlamak amacıyla çeşitli süs havuzları ve bunlara bağlı olarak da fıskiyeler yapmaktadır. Dalgıç pompa bu süs havuzlarının doldurulması ve boşaltılması işlemlerinde kullanılabildiği gibi fıskiyelerin çalışma mekanizmalarında da kullanılmaktadır.

- Küçük çaplı keson ya da derin kuyular, sondaj işlemi yapılacağı zaman bazen sığ yani keson kuyu açılırken bazı zamanlarda da derin kuyular açılmaktadır. Açılan hem keson kuyularda hem de derin kuyularda suyu yeryüzüne pompalayabilmek için dalgıç pompaları da kullanılabilmektedir.

- Tüneller, açılan tünellerin çeşitli nedenler ile suyla dolması ihtimali her zaman vardır. Bu tür doğal afet ya da insan hatası ile kaynaklanan nedenlerle tünellerin su ile dolma durumlarında dalgıç pompa kullanılarak suyun tahliyesi sağlanmaktadır.

Dalgıç Pompaların İç Yapıları

İçme amaçlı ya da sulama amaçlı kuyu kullanan herkes dalgıç pompa kullanmıştır. Dalgıç pompanın en önemli özelliği tamamen suyun altında çalışabiliyor olmasıdır. Tamamen suyun altında kalarak çalıştığı için dalgıç adı verilmiştir. Dalgıç pompalar normal vasıtalar ile suyu ya da başka kaynaklara ulaşılamadığı ya da yer altı kaynaklarının çıkarılması gerektiği durumlarda önemli bir işleve sahiptir. İçme ve kullanma amacıyla çıkarılacak sularda kullanılan dalgıç pompa hem sorunsuz çalışır hem de maddi olarak ekonomik bir yük oluşturmaz. Dalgıç pompaları sağlam olmaları sayesinde uzun zaman boyunca kullanılabilmektedir. Bahçe ve tarım alanlarının kullanım suyu ile sulanması mümkün olmadığından dalgıç pompalar aracılığı ile göl, dere yataklarından ya da artezyen kuyulardan çekilen sular ile bahçe ve tarım arazileri sulanarak birçok yerde tarım yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde bazı turistik bölgelerde var olan su sıkıntıları da dalgıç pompaları sayesinde çözülerek turistlerin gelmesi sağlanmaktadır.

Dalgıç pompalar genellikle derin kuyu ve tünellerde kullanılsa bile bahçe ve tarım arazilerinin sulamasında ve bazı yerlerde kullanım suyu çıkarılmasında da kullanılmaktadır. Derin kuyulardan su çıkarmak amacıyla kuyunun dibine yani tabanına kadar inilmesine gerek duyulmaz. Dalgıç pompa kuyuların dibinden 2 metre yukarıda monte edilerek çalıştırılabilir ve bu sayede yüzeye su akışı sağlanabilir. Dalgıç pompalar kullanılacak akışkanın sıcaklığına göre farklılık göstermektedir. 30 dereceye kadar olan akışkanlar için kullanılması gerekiyorsa seçilecek dalgıç pompa farklı olacaktır. Sıcaklığın bulunduğu akışkanlarda kullanılacak dalgıç pompaların arıza vermemesi ya da sıcaktan dolayı zarar görmemesi için soğutma panelleri olan dalgıç pompa kullanılması gerekmektedir. Dalgıç pompalara eklenecek manometre sayesinde hem suyun sıcaklığı hem de dalgıç pompanın çalışmada kaynaklı sıcaklığı takip edilecek ve bu sayede arıza çıkmadan önce dalgıç pompaya müdahale edilebilecektir. Ayrıca dalgıç pompa çalışırken akım ve voltajlarında incelenip takip edilmesinde fayda vardır. Bu amaçla akım ve voltajların takibini yapan voltmetre ya da ampermetre gibi cihazların da kullanılması gerekebilir.  

Dalgıç pompasına giden elektrik akımı sayesinde sızdırmaz motor dalgıç pompasının gövdesinde bulunan pervaneyi döndürerek dalgıç pompanın çalışmasını sağlar. Pervanenin dönmesi ile dalgıç pompasında bulunan çark sıvıyı hızlandırarak yukarı çıkması için akım oluşturur. Bu sayede kuyuda bulunan sıvı bu zorlamA ve akım sayesinde tahliye borusunda yukarı doğru çımaya başlar. Dalgıç pompalarının çalışabilmesi için tamamen suyun altında bulunmaları gerekmektedir. Suyun dışında havada çalışma imkanı yoktur. Suyun yukarı çıkarılabilmesi için dalgıç pompalarında bulunan çarklar tarafından sıkıştırılıp yukarı doğru tahliye edilmesi için itici güç uygulanması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı dalgıç pompalarının tamamen suyun altında bulunmaları ve çalıştırılmaları gerekmektedir.

Dalgıç pompalar hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerdir. Birçok alanda kullanılarak birçok kolaylıklar sağlamakta ve ekonomik olarak da maliyeti düşürmektedir. Dalgıç pompa almadan önce kullanım amacınız belirlemeniz son derece önemlidir. Kullanım amacınızı belirledikten sonra dalgıç pompanın kullanılacağı yerin de tespit edilmesi bu yere ve kullanım amacına ilişkin çeşitli hesaplamaların yapılarak en doğru dalgıç pompa çeşidinin alınması gerekmektedir. Gerekli araştırmalar yapılmadan alınan dalgıç pompalar kimi zaman ihtiyaç duyulan randımanı sağlamamakta ve çoğu zaman da arıza vermektedir. Gerekli araştırmalar yapılmadan alınan dalgıç pompaları çoğu zaman amacına ve performansına uygun olmayan yerlerde kullanılarak çabuk yıpranmasına neden olunmakta ve beklenen performans alınamamaktadır.