wp

İstanbul Sondaj Firmaları


İstanbul Sondaj Firmaları

İstanbul Sondaj Firmaları

İstanbul sondaj firmaları,Türkiye sahip olduğu coğrafi konum ve jeolojik yapısı nedeniyle yılın belli dönemleri yoğun yağış alır. Özelikle Nisan ve Mayıs aylarında yağan yağmur ve eriyen kar suları toprak tarafından emilir. Yoğun bir şekilde emilen bu sular yer altı katmanlarını geçerek buldukları boşluklarda birikirler. Bu birikintiler kimi zaman düşük hacimli olsa da kimi zaman da yıllarca kullanılabilecek kapasiteye sahiptirler. İstanbul su sondajı.

Yer altı kaynakları arasında doğal su kaynakları en çok akıla gelen olsa da daha birçok maden ve doğal kaynak bulunur. Mineraller, magnezyum, jeotermal enerji kaynakları ve petroller bu kaynakların diğer türlerinden bazılarıdır. Yer altı katmanları karışık ve ön görülemeyen bir yapıya sahip olduğu için bu kaynaklara ulaşmak için özel çalışmalar ve ekipmanlar gereklidir. Yer altı kaynaklarına en kolay ve en doğru şekilde ulaşmanın kullanışlı yolu sondajdır. İstanbul sondaj firması olarak, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine sondaj hizmeti verilmektedir. Sondaj, yer altı enerji kaynakları ile maden ve su kaynaklarına ulaşmak için toprağın yapısında gerçekleştirilen delme işlemidir. Bu delme işlemi ulaşılmak istenen maden ya da kaynağa göre değişkenlik gösterebileceği gibi toprağın set ya da yumuşak yapıda olup olmamasına göre de değişkenlik gösterir. Burada devreye İstanbul sondaj nasıl yapılır sorusu gelir.  

Sondaj nasıl yapılır?

Sondaj açılmadan öncesinde yapılması gereken bir takım işler bulunur. Örneğin eğer su kuyusu açmak için sondaj işlemi yapılacak ise bu konuda su kuyusunun açılacağı bölgenin bağlı olduğu Devlet Su İşlerinden ruhsat almak gerekir. bu alınacak ruhsat sadece yer altı su kaynağının aranmasına ilişkin izni kapsar. Eğer sondaj işlemi sonucunda yer altı su kaynağına ulaşılıp su kuyusu açılır ise aynı şekilde tekrar bir ruhsat başvurusu tapmak gerekir. bu ruhsat da açılan su kuyusunun kullanılabilmesi içindir. İstanbul sondaj firması, olarak bu ruhsat başvurularının usulüne uygun ve zamanında yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Aksi takdirde açılan su kuyusu kaçak hükmünde olacağı için kapatılır ve idari para cezasının uygulanması söz konusu olur.

Ruhsat başvurusu işin teknik ve resmi prosedür kısmıdır. Asıl önemli olan ise sondaj yapılacak bölgenin doğru ve pratik bir şekilde tespit edilmesidir. Bu amaçla İstanbul sondaj olarak alanında uzman çevre mühendisleri ile toprak yapısında ve zeminde etüt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu etüt çalışmalarının haricinde ayrıca laboratuarlarda çeşitli analizler ile de toprağın yapısı ve suyun kalitesine ilişkin birçok bilgiye kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yapılan etüt çalışmaları ve analizler toprağın yapısına dair birçok bilgiye ulaşılmasını sağlar. Bu bilgiler sayesinde sondaj için en doğru yöntem ve malzemeler tercih edilir.

Toprağın yapısı sert ve kayalık ise bu durumda dikine sondaj işlemi gerçekleştirilmez. Kayaya gelen sondaj uçları dikine büyük kayaları delemeyeceği için kırılır ve açılan sondaj kuyusunun işlevini büyük oranda yitirmesini sağlar. Bunun dışında çok yumuşak yapıya sahip olan topraklarda da derin sondaj kuyuları açılabilmesi için daha özel ekipman ve daha dikkatli çalışmalar gereklidir. Bunun nedeni yumuşak yapıya sahip olan sondaj kuyularının çökmesi ve yıkılması riskinin yüksek olmasıdır. Sondaj öncesi gerçekleştirilen etüt çalışmaları ile laboratuar analizleri tüm bu farklı ihtimallerin önceden bilinmesini ve tedbir alınmasını sağlar.

İstanbul sondaj firması olarak yeterli derinliğe kadar kazılıp yer altı su katmanına ulaşıldığına ilişkin bulgu elde edilir ise sondaj kuyusunun tamamlanması işlemlerine geçilir. Bu durumda sondaj yapılan derinliğe ve toprağın yapısına göre sondaj boruları ve pvc borular döşenir. Su kullanıma hazır hale gelecek şekilde ekipmanlar yardımı ile açılır ve teslim edilir. Sondaj işleminden sonra açılan su kuyusunun uzun ömürlü olabilmesi için kuyu sahibinin yapması gereken bir takım önlemler bulunur. Bu önlemlerin başında kuyu inkişafı ve temizliği gelir. Su kuyuları çeşitli nedenlerden dolayı yer altı su kaynakları ile olan bağlantılı su yollarını kaybeder. Bu su yolları ne kadar çok tıkanırsa su kuyusunun işlevini yerine getirmesi o kadar zorlaşır. Bu tür sorunlar ile karşılaşmamak için periyodik kuyu temizleme işlemlerinin aksatılmaması son derece önemlidir. Bunun dışında su kuyusunun sağlıklı ve uzun  ömürlü olabilmesi için ayrıca kuyu içerisinde kullanılan sondaj motoru sondaj pompası ve diğer ekipmanların da bakımının yapılması gerekir. bu ekipmanlar su içerisinde çalıştığı için arızalanması ya da bozulması söz konusu olur. Bu tür sorunlar ile karşılaşmamak isteyen su kuyusu sahiplerinin periyodik olarak bakım yaptırması sağlıklı ve doğru bir tercih olur. Su kuyuları içme suyu ve sulama suyu olarak kullanılabilmektedir. Bu yer altı su kaynakları doğrudan ya da dolaylı olarak insan ve canlıların sağlığını etkiler. Bu nedenle bu su kaynaklarında yılın belli dönemlerinde analizlerin yapılması sağlık açısından gereklidir. Su kuyularında bulunan sular çeşitli nedenlerden dolayı hijyenik yapısını kaybeder ve bakteri oluşumu görülür. Bu bakterilerin insan sağlığını etkilememesi için temizlenmesi gerekir.

İstanbul sondaj olarak siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. İster sondaj işlemi öncesi isterseniz de su kuyusu tesliminden sonra ihtiyaç duyacağınız tüm işlerde sizlere hizmet vermekteyiz. Sondaj açma başta olmak üzere su kuyusunu dair gerekli bakım hizmetleri ile temizleme işlerini özenli, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile gerçekleştiriyoruz.