wp

Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajı


Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajı

Jeotermal Gradyan Araştırma Sondajı

Jeotermal gradyan araştorma sondajı, Dünya nüfusu arttıkça ve kullanılan diğer enerji kaynaklarının hem insan sağlığına hem de doğaya verdikleri zararlar bilimsel olarak ortaya konmaya başladıkça, insanlık olarak yeni enerji kaynakları araştırılmaya başlanılmıştır. Var olan ve uzun yıllardır kullanılan petrol, doğal gaz gibi birçok enerji kaynağı hem yeryüzüne çıkarılışının maliyetli olması hem insan sağlığına ve doğaya verdiği zararlar hem de kullanıldıktan sonda ardında zararlı atıklar bırakması insanlığı farklı enerji kaynaklarının bulma ve kullanma konusunda arayışlara itmiştir. Ayrıca saydığımız bu enerji kaynaklarının tükenebilir olması nedeni de yeni enerji kaynağı bulma konusunda itici güç olmuştur. Yıllardır kullanılan petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kullanım ömrü azaldığı için bunların yerine geçecek daha az masraflı ve zararsız ya da daha az zararlı enerji kaynaklarını bulmak ve kullanmak son derece önemli hale gelmiştir.

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak için yapılan çalışmalar neticesinde rüzgar gülleri, güneş panelleri, hidrolik santraller gibi birçok çalışma yapılmakta ve insanların hizmetine sunulmaktadır. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının dışında yer altı yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen jeotermal enerjiye ilişkin de son yıllarda birçok arama çalışması yapılmaktadır. Bu arama çalışmaları neticesinde ülkemizde bulunan jeotermal enerji kaynakları çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Özellikle turizm alanında jeotermal enerjilerin açığa çıkması ile oluşan kaplıcalar ülkemiz açısından son derece önemli bir turizm kaynağıdır.  

Jeotermal Sondaj

Ülkemiz jeotermal enerji kaynaklarına sahip olma konusunda diğer birçok ülkeden daha iyi bir konumdadır. Son yıllarda ülkemizde yapılan jeotermal sondaja ilişkin çalışmalarda büyük mesafeler kat edilmekte ve ülkemizin birçok yerinde jeotermal sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Jeotermal enerjiyi gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılacak jeotermal sondajda başarılı olmak için teknoloji ve bilimden faydalanılmaktadır. Ayrıca jeotermal sondaj yolu ile çıkarılan jeotermal enerji birçok alanda kullanılmakta ve enerji kullanımı sırasında doğaya ve çevreye verilen zarar en aza indirilmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte yapılan araştırmalar neticesinde jeotermal sondajın vurulacağı yer daha kolay ve doğru bir şekilde tespit edilerek jeotermal enerjiye gün yüzüne çıkarılmaktadır. Sondaj öncesi yapılan etütler ve teknik analizler neticesinde jeotermal sondaj uygulaması gerçekleştirirken yapılacak araştırmalar ve kullanılacak yöntemlerin doğru uygulanması sağlanılmakta, sondaj esnasında karşılaşılabilecek sorunlar önceden tespit edilebilmekte ve bu sorunlara çözümler üretilebilmektedir.     

Jeotermal enerji son yıllarda aranan ve günümüzde ilk sıralarda yer alan bir enerji kaynağı halini almıştır. Bu kadar önemli hale gelmesinin nedeni jeotermal enerjinin temiz, yenilenebilir, ucuz, çevre dostu olması, kolay üretilebilmesi, dar alanlarda yüksek enerji miktarlarını barındırıp üretime elverişli olması ve tüm bunların neticesinde kullanıldıktan sonra ardında bir atık bırakmadan tükenebilmesidir.

Jeotermal enerji günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle elektrik enerjisi üretiminde, kaplıcalarda turizm aracı olarak, evlerde ve iş yerlerinde ısıtma sisteminde ve seralarını ısıtılmasında önemli işleve sahiptir.

Ülkemizde Jeotermal enerji kaynaklarını tespit etmek ve bu enerji kaynaklarını yeryüzüne çıkartarak kullanabilmek için bilimsel ve teknolojik yöntemler ile titiz bir çalışma yürütülmektedir. Alanında uzman firmaları ve tecrübeli çalışanları ile jeotermal sondaj ülkemizde bir sektör haline gelmiştir. Firmamız bu sektörde öncü olabilecek tecrübeli çalışanları ve bilimsel yöntemleri ile jeotermal sondaj işlerini en kaliteli şekilde gerçekleştirmektedir.

 Gradyan Araştırma Sondajı

Jeotermal araştırma sondajları derin alanlarda bulunan jeotermal kaynakları ve sığ alanlarda bulunan jeotermal kaynakları tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Jeotermal gradyan araştırma sondaj çalışmaları, jeotermal araştırma yapılan sahalarda derin arama sondajları yapmadan önce gerçekleştirilmektedir. Gradyan araştırma sondajının yapılacağı ortalama derinlik aralığı 1000 kilometre ile 1500 kilometre aralığıdır. Diğer bir anlatımla yapılacak jeotermal sondajın derinliği 1000 kilometre ile 1500 kilometre aralığında ise bu jeotermal sondaj yapılmadan önce gradyan araştırma sondajı yapılmaktadır.  Gradyan araştırma sondajını yapmadan önce birçok araştırma yapmak gerekir. Jeoloji, jeofizik, jeokimya ve diğer araştırmalar neticesinde gradyan araştırma sondajının yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Gradyan Araştırma Sondajının Amaçları

-Yer altı sıcaklık dağılımı ile birlikte yer altı anomalisini belirlemek. Burada yapılacak jeotermal sondaj öncesi yer altındaki sıcaklık değişiklikleri ve dağılımları belirlenerek kaynağın var olup olmadığını var ise yerinin tam olarak nerede olabileceğini tespit etmek amacıyla yapılabilmektedir.

- Yer altında bulunan jeotermal su kaynağına ilişkin örnekler alarak bu jeotermal su kaynağına ilişkin jeokimyasal analizlerini yapmak amacıyla gradyan araştırma sondajları yapılabilmektedir. Yapılacak bu jeokimyasal inceleme ve analizler sonucu var olan jeotermal kaynağa ilişkin birçok bilgi elde edilecek ve jeotermal sondaj kuyusunun açılıp açılamamasına karar verilecektir.

-Jeotermal su kaynağının ısınıp soğuyabilmesi, bu kaynağın kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Bu amaçla gradyan araştırma sondajı yapılarak karot ve kırıntılardan, hidrotermak altrasyon ve sıvı kapanı çalışmaları yapılarak yer altında bulunan jeotermal kaynağının ısı evrimini ortaya çıkarılmaktadır.

Bu ve benzeri birçok amaca ulaşabilmek için gradyan araştırma sondajının yapılması son derece önemlidir. Jeotermal kaynaklar birçok sebepten dolayı oluşabilmekte ve oluşum sebeplerine göre kategorilere ayrılmaktadır. Gradyan araştırma sondajı uygulanarak alınan numuneler üzerinde yapılacak analizler sonucunda jeotermal enerjinin oluşum kaynağı belirlenebilmektedir. Jeotermal enerji kaynağının gradyan araştırma sondajı sonucunda belirlenmesi ile var olan jeotermal kaynağın kullanım amacına da karar verilebilecektir.

Jeotermal enerji kaynakları hem ülkemiz için hem de dünya nüfusu ve doğa için son derece önemli hale gelmeye devam ediyor. Jeotermal enerji kaynakları yenilenebilir olması nedeniyle kısa sürede tükenmesi söz konusu olmayacağında birçok alanda gönül rahatlığı ile kullanılabilecektir. Derinlerde bulunan jeotermal enerji kaynaklarının yeryüzüne çıkarılması aşamasında maliyet kaybına uğramamak için jeotermal gradyan araştırma sondajının uygulanması son derece önemlidir. Jeotermal sondaj sonucu ulaşılacak enerji kaynağının ve miktarını tespit edilerek yapılacak sondaj masrafları ile alınacak verimin orantılı olup olmadığı jeotermal gradyan araştırma sondajı ile tespit edilecektir. Bu sebepten dolayı jeotermal gradyan araştırma sondajının yapılması gerekir. Jeotermal gradyan araştırma sondajı yapılmadan doğrudan jeotermal kaynağa ulaşmak için jeotermal sondaj yapılması durumunda beklenen ve ulaşılan sonuçlar birbirini tutmayacağı için hem ekonomik olarak bir kayba uğranmış olacak hem de zaman ve iş gücü kaybına neden olunacaktır. Uzman mühendis ve çalışanlar tarafından teknoloji ve bilimden faydalanılarak yapılacak jeotermal gradyan sondaj yöntemi ile en doğru yerde sondaj yapılarak jeotermal kaynağa ulaşıla bilinecektir.