wp

Kuyu Bakımı


Kuyu Bakımı

Kuyu Temizleme

Kuyu Temizleme, su kuyuları uzun zamandır yeraltı su kaynaklarının pratik ve uzun süreli kullanımını sağlayan yöntemlerden biridir. Toprak yapısına, yeraltı su kaynağının miktarına ve kullanım amacı gibi farklı nedenlerden dolayı birçok su kuyusu çeşidi bulunur. Tüm su kuyularının ortak noktası ise açıldıktan sonra bakıma ihtiyaç duymalarıdır. Kuyu temizleme hizmetinde uygun fiyat politikası ve hızlı çözüm sağlıyoruz.

Kuyu Bakımı

Kuyu bakımı anlık oluşan arıza ya da sorunlardan dolayı gerçekleştirilebileceği gibi periyodik aralıklar ile de gerçekleştirilebilir. Tüm kuyularda elektrik bağlantısı bulunduğu için çeşitli arızalar olabilmektedir. Bunun yanı sıra su kuyularının çeşitli nedenlerden dolayı kirlenmesi de mümkündür. Bu tür durumlar ile karşılaştıktan sonra yapılan kuyu bakımları su kuyularının ömrünü uzattığı gibi suyun kalitesini ve miktarını da arttırabilmektedir.

Hangi durumlarda kuyu bakımı yapılır?

Yeraltı su kaynakları ile su kuyuları arasında su yolları bulunur. Bu su yolları genelde ince yapılıdır. Kuyu dibinde zamanla oluşan kil tortu ya da çamur gibi birikintiler bu su yollarının zamanla tıkanmasına neden olur. Su yollarının tıkanması ile yeraltı su kaynağı arasındaki bağlantısı kesilen su kuyularındaki su miktarı gözle görülür şekilde azalır ve bir zaman sonra da su kuyusu kuruyabilir. Bu tür bir sorun ile karşılaşmamak amacıyla kuyu bakımı gerçekleştirilmelidir. Kuyu bakımı ile su yollarının tekrar açılması amacıyla kuyu inkaşafı gerçekleştirilebilmektedir. Kullanılan farklı ekipmanlar ve uygulanan yöntemler ile tıkanan su yolları basınçlı hava ile tekrar açılır.

İkinci olarak su kuyularında kullanılan ekipmanlar devamlı suyun içinde bulunduğu için arızalanmasın ya da bozuşması söz konusu olabilir. Kuyu bakımı ile pompa motor ve diğer elektronik ve mekanik aksamlar kontrol edilerek oluşabilecek arızalar giderilir. Ayrıca su kuyularında kullanılan metallerin de zamanla oksitlenmesi söz konusu olur. Oksitlenme su ile karışınca insan sağlığına olumsuz etki eder. Bu sağlık açısından sorun olabilecek nitelikteki oksitlenmelerin oluşmaması ya da oluşan oksitlenmelerin temizlenmesi için kuyu bakımına ihtiyaç duyulur. Su kuyularında suyun hijyenik yapıda olması berrak akması kötü kokmaması son derece önemlidir. Bu tür bir sorunun oluşması su kuyusuna ilişkin bakım zamanının geldiğini gösterir.

Kuyu bakımı ile kuyu temizleme işlemi teknik açıdan farklı olsa da aynı amaca hizmet eder. Kuyu temizleme işlemleri ile suda oluşan kirlilik ve bu kirliliğe neden olan sorunlar giderilir. Kuyu bakımı ise su kuyusunda kullanılan elektrik ve mekanik ekipmanların kontrolü ile kuyunun inkişafını kapsar. Kuyu temizleme işlemi sırasında tüm ekipmanlar kuyu dışına çıkarıldığı için kuyu bakımı da gerçekleştirilebilir. Kimi zaman kuyu temizleme işlemine ihtiyaç duyulmadan kuyu bakımı yapmak gerekebilir.

Kuyu Bakımı Nasıl Yapılır?

Su kuyularında bakım işlemi iki türde yapılır. İlki kullanılan ekipmanların bakımı iken ikincisi ise kuyunun inkişafı amacıyla yapılan bakımdır. İlk olarak kuyu içerisinde kullanılan dalgıç motoru dalgıç pompası pvc ve su boruları ile elektrik aksamları kuyu dışına çıkarılır. Ardından çıkarılan bu ekipmanların temizliği ve kontrolü sağlanır. Dalgıç pompası ve dalgıç motorunda tıkanma var ise bu tıkanıklıklar temizlenir. Dalgıç motorunun kesinlikle su almayacak şekilde olmasına özen gösterilir. Kullanım aşamasında kırılma ya da sökülme yaşayan dalgıç motorları bozulabileceği gibi elektrik kaçağına da neden olarak kaza ve yaralanmalara neden olabilir. Bu ekipmanların kontrolü sağlandıktan sonra kullanılan elektrik bağlantıları kontrol edilir. Aksayan parça ve kısımlat yenilenir. Daha sonra kuyu içerisine indirilen metal borular ve aksamlar kontrol edilir. Metaller su ile temas ettikleri için zamanla oksitlenme sorunu ortaya çıkar. Oksitlenme insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu için muhakkak temizlenmelidir. Tüm bakımları yapılan ekipmanlar sırası ile kuyuya indirilerek tekrar kullanıma hazır hale gelecek şekilde monte edilir. Bu kuyu bakımı su kuyusu içerisinde bulunan ekipmanların bakımını kapsar.

İkinci bakım türü ise kuyunun bizzat kendisine yapılır. Çamur kil tortu gibi nedenlerden dolayı su yolları tıkanan su kuyularında su miktarı gittikçe düşer. Bu da suyun kalitesine kullanım kapasitesine ve ömrüne doğrudan etki eder. Bu durumda tüm ekipmanlar çıkarıldıktan sonra kuyunun dibine basma boruları indirilir. Kompresör yardımı ile ilk etapta kuyunun dibindeki kirli su çekilir. Yüksek basınçlı hava verilerek kuyu dibinde yer alan su yollarındaki tıkanıklıkların açılması sağlanır. Bu yüksek basınçlı hava ikmali tıkanıklığın durumuna göre 1 saat ile 5 saat arasında sürebilir. Kompresör ve basma borular ile yüksek basınçlı hava ikmali kuyudan temiz ve berrak su gelinceye kadar yapılır. Temiz su geldikten sonra basınçlı hava ikmali kademeli olarak azaltılır ve kompresör ile basma borular kuyudan çıkarılır. Bu yapılan işleme kuyu inkişafı adı verilir. Kuyu bakımı bittikten sonra aynı şekilde dalgıç pompa dalgıç motoru ve diğer ekipmanlar çalışacak vaziyette kuyunun içine monte edilir ve kuyu kullanıma hazır halde teslim edilir.

Kuyu Bakımımım Faydaları

Açılan su kuyularının uzun ömürlü olabilmesi için yer altı su kaynakları ile kuyu arasında yer alan su yollarının açık halde tutulması gerekir. Su ile birlikte hareket eden toprak parçaları zamanla su yollarını tıkayarak suyun seviyesinde ve miktarında azalma görülmesine neden olur. Yapılacak kuyu temizleme işlemi ile kuyunun inkişafı sağlanır. Bu işlem sonucunda tıkanan su yolları açılarak su miktarında ve seviyesinde artış gerçekleştirilir.

İkinci olarak su kuyularının içinde yer alan dalgıç pompa dalgıç motoru ve diğer ekipmanlar devamlı su altında yer aldıkları için arızalanma durumu ile karşı karşıya olur. Bu tür arızalar ciddi sorunlara neden olabilir. Kuyu temizliği ile birlikte kullanılan bu ekipmanların bakımı da gerçekleştirilmiş olur. Temizlenen ve yenilenen bu ekipmanların kullanım ömrü uzayacağı için su kuyusundan daha iyi bir şekilde suyun çekilmesi sağlanır.

Kuyu temizleme işleminin diğer bir faydası da kuyu içerisinde kullanılan ekipmanlardan metal aksamlara sahip olanların oksitlenmesini önlemek ve temizlemektir. Oksitlenme su ile karıştığı zaman ciddi derece insan sağlığına zarar verebilir. Periyodik olarak yapılan kuyu bakımları ile su kuyularında oksitlenme oluşumu önlenir ve var olan oksitlenmeler de daha fazla zarar vermeden temizlenir.