wp

Kuyu Ruhsatları


Kuyu Ruhsatları

Kuyu Ruhsatları

Çoğu yerleşim yerinde belediyeler tarafında su hizmetinin götürülmemesi nedeniyle ya da bağ bahçe sulamak amacıyla arazilerden su çıkarmak amacıyla sondaj işlemi gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen bu sondaj işlemi her ne kadar size ait arazide olsa bile çıkan suyu yasal olarak kullanma hakkı elde edebilmek için kuyu ruhsatı almak gerekecektir. Kuyu ruhsatı alınmadan yapılan sondaj sonucu açılan kuyudan kullandığınız su her ne kadar sizin arazinizden çıkmış olsa da yasal olarak sizin hakkınız olmadığı için daha sonra tespit edildiği takdirde geriye dönük olarak hakkınızda işlem başlatılabilecektir. Yasal mevzuatlara göre arazi sahibi olan kişiler sadece arazi ve üzerindekiler konusunda hak sahibi iken yer altında bulunan kaynakların hak sahibi devlettir. Sondaj sonucu açılan kuyudan çıkan su da yer altı kaynağı olduğu için devletin hakkı olduğu kabul edilir ve sizden bu suyu kullanmanız için yasal olarak başvurmanız istenir.

Kuyu ruhsatını verecek devlet kurumu “Devlet Su İşleridir.”  Kuyu ruhsatı size, arazinizde sondaj işlemini gerçekleştirme amacıyla projenizi sunup çalışma yapma ve yapılan sondaj işlemi sonucu açılan kuyuda ve çıkan suda hak iddia etme hakkını verir.

Kuyu ruhsatı için iki çeşit ruhsat almak gerekmektedir. İlk ruhsat arazinizde sondaj çalışmalarına başlamadan önce çalışma yapabilmek için almanız gereken kuyu ruhsatıdır. Bu ruhsatı almadan arazinizde sondaj çalışmalarına yasal olarak başlama hakkınız bulunmamaktadır. Diğer kuyu ruhsatı ise sondaj işlemi tamamlandıktan sonra kuyudan çıkan suyu kullanma ve bu su üzerinde hak iddia edebilmek amacıyla almanız gereken kuyu ruhsatıdır. Bu ruhsat sayesinde arazinizde sondaj sonucu açılan kuyuda ve çıkan suda yasal olarak hakkınız olacaktır. Genelde hem sondaj çalışması yapabilmek için hem de açılan kuyuda ve çıkan suda hak iddia edebilmek için alınması gereken ruhsatlara ilişkin belgeleri çalışma yapan firma hazırlamaktadır.

Kuyu Ruhsatı Olmadan Sondaj Yapılabilir Mi?

Derinliği 10 metreye kadar olan kuyuların haricinde diğer tüm sondaj kuyuları için kuyu ruhsatı almak gerekir. Derinliği 10 metreye kadar olan kuyulara sığ kuyular ya da keson kuyular adı verilmektedir. Bu kuyuların derinliği fazla olmadığı için ayrıca ruhsata ihtiyaç yoktur.

Arazinizde açacağınız sondaj kuyuları eğer 10 metre derinliğini geçecek ise hem sondaj yapabilmek için hem de sondaj sonucu açılan kuyuda hak iddia edip suyu yasal olarak kullanabilmeniz için kuyu ruhsatı almanız gerekecektir. Ruhsat alınması gerektiğine ilişkin bilginiz olmadığı ya da bilginiz olduğu halde ruhsat almadan sondaj işlemine başlamış iseniz ilgili kurumlar tarafından bu durum tespit edildiği anda, sondaj hangi aşamada ise derhal durdurma kararı verilir ve hakkınızda idari para cezaları uygulanır.

Ruhsat alınmadan açılan her kuyu devlet nezdinde “kaçak kuyu”dur. Devlet Su İşleri tarafından yapılan tespitlerde ruhsatsız sondaj yapımı ve kuyu açılımına ilişkin bir tespit yapıldığı takdirde, açılan kuyu derhal kapattırılır. Kuyunun kapattırılması için yapılan masraflar ve personel gideri ruhsatsız kuyu açan kişiden tahsil edilir. Devlet Su İşleri yaptığı tespit sonucu kuyuyu kapatırken ayrıca o yer belediyesine de bildirimde bulunarak belediye tarafından idari para cezası kesilmesi sağlanır.

Sondaj Yapabilmek İçin Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?   

Arazinizde ya da bahçenizde sondaj kuyusu açtırmak istiyor iseniz ilk olarak işini iyi yapan güvenilir bir firma ile anlaşmanızda fayda var. Anlaştığınız firmanın kalitesi ve güvenilirliği hem yapılacak sondaj çalışması için önemli hem de yasal mevzuatların takibini yaparak alınması gereken izinleri alabilmenizi kolaylaştırmak için son derece önemlidir. Genel itibari ile anlaştığınız firma işini iyi, yapan güvenilir ve kaliteli bir firma ise sondaj çalışması yapılabilmesi için alınması gereken tüm izinleri almanızı sağlayacak tüm teknik analizleri yapacaktır. Firma jeoloji mühendisleri tarafında yapılan ön çalışmalar ve teknik analizler neticesinde sizin arazi sahibi olarak bizzat almanız gereken belgeler ve yapmanız gereken işlemler konusunda sizi yönlendirecektir. Gerekli belgeler:

-Tapu müdürlüğünden sondaj yapılacak arazinin ya da bahçenin size ait olduğunu gösterir tabu belgesi

-Arazi sahibinin kimlik fotokopisi (ruhsat başvurusu sırasında istenecek )  

-Arazi hisseli bir arazi ise diğer hissedarlardan alınacak sondaj çalışmasına izin verildiğini gösterir onay belgesi

-Su ihtiyaç belgesi( bu belge il-ilçe tarım müdürlüklerinden ya da Ticaret-Sanayi odalarından alınabilecektir. Bu belgede suya ihtiyacın olduğunu gösterir bilgiler yer almalıdır )

-Devlet Su İşlerine verilecek dilekçe( bu dilekçe arazide sondaj çalışması yürütecek firmanın çalıştırdığı mühendis tarafından doldurulacak ve arazi sahibine imzalatılacaktır.)

-Sondaj yapılacak araziye yakın yerlerde buluna sondaj kuyularını gösterir belge

-Sondaj yapılacak arazinin tapu kütüğünde yazılan ada ve parsel numarası

-Sondaj yapacak firma çalışanı mühendisler tarafında çizilen sondaj kuyusuna ilişkin proje örneği

- Sondaj kuyusunun açılacağı araziye ait elektrik kaynağını gösterir belge

-Sorumlu firma mühendisi tarafından temin edilecek sondaj alanını gösteren 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası

Tüm bu belgeler eksiksiz temin edildikten sonda il/ilçe Devlet Su İşleri Müdürlüklerine müracaat edilerek sondaj çalışması yapılmasına ilişkin kuyu ruhsatı alınabilmektedir.

Suyu Kullanmak İçin Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyu suyu ruhsatı, sondaj sonucu açılan kuyudan çıkan suyu yasal olarak kullanabilmek için alınması gereken bir kuyu ruhsatı türüdür. Bu ruhsatı almak için sondaj işleminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde il/ilçe Devlet Su İşleri Müdürlüklerine başvurmak gerekir. Sondaj sonucu eğer açılan kuyudan su çıkar ise bu ruhsat alınacaktır. Açılan kuyudan su çıkmadığı takdirde bu kuyu ruhsatını almak için başvurmaya gerek yoktur. Sondaj sonucu açılan kuyudan su çıkmasına rağmen 1 ay içerisinde ilgili yerlere başvurulmaması halinde ve bu durumun tespit edilmesi şartı ile arazi sahiplerine kuyu kapatma cezası verilmektedir. Bu ruhsat için istenen belgeler:

-Açılan kuyunun enini, boyunu ve çapını gösteren proje

-Kuyudan çıkan suyun ph değeri gibi özelliklerini gösteren belge  

-Kuyu suyuna ilişkin yapılan tüm testlerin sonucu

-Kuyu suyunun çıktığı yeri gösterir tam koordinatlar

- Kuyu sahibi ile arazi sahibinin kimlik fotokopileri

Bu belgeler tamamlandıktan sonra arazi sahipleri sondaj sonucu çıkan suyu kullanmak için kuyu ruhsatı almak için il ilçe Devlet Su İşleri Müdürlüklerine başvurabilirler. Zamanında ya da hiç kuyu ruhsatı almak için başvurmaz iseniz, bu durum tespit edildiğinde hem kuyunuz kapatılır hem de idari para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.