wp

Sondaj Kuyu Temizleme


Sondaj Kuyu Temizleme

 

Sondaj Kuyu Temizleme

Yer altı su kaynakları tarımsal sulamada, gündelik kullanımda ve daha birçok amaçla kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Uzun zaman yağan yağmur ve kar sularının yeraltına emilmemsi ve buldukları boşluklarda birikmesi ile oluşan bu kaynak suları doğal filtreleme özelliğine sahiptir. Toprak katmanları tarafından emilen bu sular kimi zaman yerin onlarca kimi zaman da yüzlerce metre altında birikebileceği bir boşluk bulurlar. Bu boş alana ulaşıncaya kadar hareket halinde olan su kaynağı toprak tarafından filtrelenir ve birçok anlamda kullanıma uygun hale gelir. Yer altı su kaynaklarını kullanabilmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvurulur. Bu yöntemlerin başında da sondaj kuyularının açılması işlemi gelir.

Sondaj kuyuları çeşitli analizler sonucunda yer altı su kaynağının tespit edilmesinin akabinde açılır. Farklı aletlerin ve teknolojik ürünlerin kullanılarak açıldığı sondaj kuyularının ömrü kullanıma ve yer altı su kaynağının büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Sondaj kuyularının ömrünü etkileyen en büyük etken ise kullanma yoğunluğu ve bakımıdır. Sondaj kuyuları açıldıktan sonra ilk başlarda çok temiz ve berrak bir şekilde akan su elde edilir. Çevresel kirlilikler, sık kullanma, yağan yağmur ve kar sularının doğrudan sondaj kuyularından içeri girmesi ve yer altı su kaynaklarının yer değiştirmesi gibi nedenler ile ilk başlardaki berraklığını kaybeder. Kimi zaman da farklı nedenlerden dolayı sondaj kuyularında yer alan sularda bakteri sayısı ve çeşitliliği artar. Bakteri oluşumdaki artış ve çeşitlilik insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu tarz etkilerde ve kirlilikten korunmak amacıyla sondaj kuyu temizleme işlemi büyük öneme sahiptir.

Sondaj kuyu temizleme işlemi farklı yöntemler ile gerçekleştirilir. Kirlenmeden ya da bakteri artışından sonra yapılabileceği gibi periyodik olarak da kuyu temizleme işlemi gerçekleştirilebilir. Sondaj kuyularının periyodik bakımı hem sağlıklı ve temiz su elde etmede önemli bir işleve sahiptir hem de sondaj kuyularının kullanım ömrünü uzatır. Periyodik kuyu temizleme işlemlerinde bakteri oluşumu minimum seviyede olur. Ayrıca su miktarında çok fazla bir azalma meydana gelmeden sondaj kuyusunun kullanımına devam edilir. Uzun müddet kuyu temizleme işlemi gerçekleştirilmez ise sondaj kuyularının kapanmasına dahi nende olacak sorunlar baş gösterebilir.

Sondaj kuyu temizleme işlemine başvurmadan önce su kuyusunda bulunan sorunlar tespit edilmelidir. Bakteri oluşumu var ise kimyasal yöntem ile kuyu temizleme işlemi gerçekleştirilebilir. Çamurlu, yosunlu ya da kirli akan su kuyularında ise enjeksiyon ya da basınçlı sondaj kuyu temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Kimyasal yöntem ile kuyu temizleme işleminden önce çeşitli analizler yapılmalıdır. Bakterilerin oluşumuna neden olan durum tespit edilmeli ve bu sorun ilk etapta giderilmelidir. Aksi takdirde kuyu temizleme işleminin ardından belli bir süre sonra bakteri oluşumunda gözle görülür bir artış devam eder. Kimyasal yöntemde kullanılacak kimyasallar özenle ve doğru bir şekilde tespit edilmelidir. doğada çözünebilecek özelliklere sahip kimyasallar belli bir prosedür doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından uygulanır. Bu yöntemin uygulanmasından önce çevre mühendisi analizler yapar. Kimyasal yöntem ile kuyu temizleme işleminin uygulanabilir olup olmadığına karar verilir. Verilen kararın ardından su kuyusuna doğada çözünebilen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikteki kimyasallar boşaltılır. Yaklaşık 24 saatlik bekleme süresinin ardından su kuyusunda bulunan su tamamen boşaltılır. Herhangi bir kimyasal atık kalmayıncaya kadar su kuyusunda yer alan su devir dayim şeklinde çıkarılır. Bu işlemin sonucunda suyun bulanıklığı belli bir oranda giderilirken bakterili su da temizlenir.

Sondaj kuyu temizleme işleminde uygulanacak yöntemlerden bir diğeri de basınçlı kuyu temizleme yöntemidir. Bu yöntem uygulanmadan önce su kuyusunda yer alan tüm materyaller dışarı çıkarılır. Dalgıç pompası, dalgıç motoru, pvc borular ile su kuyusunun direncini arttırtmak amacıyla kullanılan metal borular dışarı çıkarılır. Bu yöntem genellikle kuyunun dibinde kil, çamur, yosun tarzı birikintilerin olduğu durumlarda uygulanır. Su kuyuları kullanıma bağlı olarak ya da farklı nedenlerden dolayı gün geçtikçe berraklığını yitirir ve sağlıksız bir görünüme kavuşur. Bu durumda basınç kullanılarak suyun kirlenmense neden olan ana etkenler yüzeye çıkarılır. Sondaj kuyularında yer alan materyaller çıkarıldıktan sonra kuyunun dibine çeşitli ekipmanlar ile basınç uygulanır. Bu basınç sayesinde suyun dibine çökmüş olan kil, çamur, yosun ve yabancı maddeler yüzeye çıkarılır. Genel olarak 2 saat ile 5 saat süren bu işlem sonucunda su kuyusuna ulaşan yer altı su kayak yolları da temizlenmiş olur. Bu sayede su kuyusuna ulaşan su miktarı artar ve kuyunun kullanım ömrü uzar ve kalitesi de gözle görülür şekilde artar. Kuyu dibinde biriken tortular temizlendiği için suyun berraklığı gün yüzüne çıkar.

Sondaj kuyu temizleme işlemi uzmanlık gerektiren bir konudur. Özellikle kimyasal yöntem ile kuyu temizleme işlemine başvurulacak ise muhakkak alanında uzman kişiler ve çevre mühendislerinin bulunmasına özen gösterilmelidir. Kuyu temizleme işlemi su kuyularını sonsuza dek temiz tutmaz. Temizleme işleminin ardından belli bir süre sonra kuyu suyunda kirlenme ya da bakteri oluşumu baş gösterebilir. Bu sorun ile sık sık karşılaşmak istemiyor iseniz sondaj kuyu temizleme işlemini periyodik olarak gerçekleştirmeniz gerekir. Periyodik sondaj kuyu temizleme işlemi ile yer altı su kaynak yolları açık tutulur. Bu sayede su kuyusunun kullanım ömrü artar. Ayrıca su kuyusundan yoğun miktarda su bulunacağı için kullanım kolaylığı da ortaya çıkar. Bunun dışında periyodik kuyu temizleme işlemi bakteri oluşumunu engelleyeceği için insan sağlığına zararlı su sorunu oluşmaz. Kuyu diplerinde tortu, kil ya da çamur birikmeyeceği için kullanılan suyun berraklığı da gözle görülür şekilde artar. bu ve benzeri nedenler sondaj kuyu temizleme işleminin önemini ortaya koyar.  İstanbul kuyu temizleme