wp

Su Kuyusu Açma


Su Kuyusu Açma

 Su Kuyusu Açma

Su Kuyusu Açma, Birçok alan ve bölgede farklı amaçlar için suya ihtiyaç duyulur. Belediye şebekeleri ile ihtiyaç duyulan bu suyun temini mümkün olmadığı gibi ücret olarak da pahalı olabilir. Bu ve benzeri nedenler ile ihtiyaç duyulan suya ulaşmak amacıyla su kuyusu açma işlemine başvurulur.

Yer altı su kaynakları doğası gereği temiz ve filtrelenmiş olmaları nedeniyle çok fazla talep görmektedir. Kolay ve pratik bir şekilde yer altı su kaynaklarına ulaşmanın en iyi yolu ise su kuyusu açmadır. Su kuyuları Türkiye’nin coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle birçok bölgede açılabilir. Özellikle kış ayları ile nisa mayıs aylarında çok fazla yağış alan bölgelerde çok kısa mesafelerde yer altı su kaynaklarına ulaşılabilir.

Su kuyusu açmak için ilk olarak açılacak kuyunun kullanım amacı belirlenmelidir. Birden fazla su kuyusu çeşidi bulunur. Bu su kuyuları hem açılış aşamasında hem de kullanım aşamasında farklı gereksinim ve özelliklere sahiptir. Örneğin sondaj su kuyuları genel olarak içme ve sulama amacıyla kullanıldığı için çok fazla derine ulaşmak gerekebilir. Ayrıca sondaj su kuyularında kullanım ömrünün uzun olabilmesi amacıyla nitelikli ve ideal büyüklükte yer altı su kaynakları tespit edilerek kazma işlemi gerçekleştirilmelidir. Diğer bir su kuyusu çeşidi de keson su kuyularıdır. Bu su kuyuları genel olarak küçük alanlarda yapılacak sulamalar için tercih edilir. Ayrıca yumuşak toprak yapısına sahip olduğu için sondaj su kuyusundan farklı teknikler ve ekipmanlar kullanılarak açılır. Drenaj su kuyuları ise bu saydığımız su kuyularından çok farklıdır. Genelde su kuyuları yeraltı su kaynaklarına ulaşmak ve bu su kaynaklarını kullanıma açmak amacıyla kullanılır. Drenaj su kuyusu ise yoğun yağış alan bölgelerde ya da zamanlarda apartmanlar, iş hanları, tatil bölgeleri, oteller, viyadük, köprü ya da otoyolların bu yağışlardan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla açılır. Yağmur ve sel sularının bir kuyuda birikmesini sağlama amacıyla açılan bu kuyular güvenlik açısında gerekli ve bazı yapılar için de zorunludur.

Görüldüğü üzere su kuyusu açmadan önce ilk olarak kullanım amacına karar verilmelidir. Daha sonra çeşitli teknik analizler ve başvuruların ardından su kuyusu açma işlemine başlanabilmektedir.

 

Adım Adım Su Kuyusu Açma Aşamaları Nelerdir?

 İlk olarak su kuyusu açmak için DSİ den ruhsat alınmalıdır. Bu su kuyusu açma ruhsatı iki aşamalıdır. İlk aşamada su kuyusu açmak için yer altı su kaynaklarını arama ruhsatı alınır. Bu ruhsat doğrultusu da belli başlı teknik analizler ve çalışmalar yapılır.

 İkinci olarak su kuyusunun açılması istenen bölge belirlenir. Bu belirlemeyi sağlıklı ve doğru yapabilmek için bilimden ve teknik araştırmalardan destek alınır. Yapılacak toprak analizleri ile toprağın yapısı yer altı su kaynağının var olup olmadığı yer altı su kaynağının ortalama hacmi ve miktarı suyun özellikleri gibi birçok bilgiye bu teknik analizler ile ulaşılır. Alınan numuneler laboratuarlarda incelenir. Ayrıca çevre mühendisi tarafından birçok konuda uygunluk denetimi yapılır. Bu analizler açılacak kuyunun çeşidini ve kullanım amacını dahi değiştirebilir. Örneğin sondaj su kuyusu açma niyeti ile çalışma yapılırken toprağın çok yumuşak yapıda olması ya da var olan suyun hijyen yönünden yeterli kriterleri sağlamamış olması aslında o alanda sondaj su kuyusundan ziyade keson su kuyusunun açılmasının daha uygun olacağını ortaya koyar. Bu analizlere göre açılacak kuyunun çeşidine göre yeri daha doğru belirlenir.

Yapılan belirlemeler sonucunda açılacak su kuyusuna göre ekipmanlar kullanılarak çalışmalar yapılır. Su kuyusu kullanıma hazır hale getirilir. Fakat burada su kuyusu derhal kullanılmamalıdır. Bu su kuyusunu kullanabilmek amacıyla ruhsat alınır.

Üçüncü olarak yer altı su kaynağı tespit edilir ise ikinci aşamadaki ruhsata başvurulur. Bu ruhsat bulunan yer altı su kaynağını kullanma ruhsatıdır. Bu ruhsat ile birlikte açılan su kuyusu kullanıma hazır hale gelir.

Su kuyusu açma işlemleri sırasında kuyu ruhsatı 10 metre derinliğe sahip olan su kuyuları için aranır. 10 metre derinliğin altında yer alan su kuyuları için ruhsat alma şartı yoktur.

Su kuyuları Türkiye’nin her bölgesinde zaman ve yer fark etmeksizin açılabilir. Özellikle sondaj su kuyuları 20 metre 50 metre 100 metre hatta 600 metre derinliğe kadar ulaşılabilen teknik çalışmalar ve ekipmanlar ile açılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta su kuyusu açma işlemlerinde hem teknik donanımın hem ekipman çeşitliliğinin hem de resmi prosedürlerin tam olarak kullanılmasıdır. Bu noktada alanında uzman firma ve çalışanların tercih edilmesi açılacak su kuyusunun ilk tespit aşamasından son kullanıma açılma aşamasına kadar doğru ve kaliteli bir şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu doğrultuda son teknolojik ekipmanları kullanan firmamız tecrübeli ve donanımlı çalışanları ile siz değerli müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Gerekli olan tüm teknik analizler laboratuarlarda uzman ekipler tarafından değerlendiriliyor. Çevre mühendislerinin analizleri ve çalışmaları ile en doğru alana ihtiyaç duyulan su kuyusu açma işlemleri gerçekleştirilmektedir.