wp

Su Kuyusu Temizleme


Su Kuyusu Temizleme

Su Kuyusu Temizleme

Su kuyuları gündelik su kullanım ihtiyacının yanı sıra bağ ve bahçe başta olmak üzere çeşitli tarımsal sulamalar ile hayvan sulamalarında su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Ülkemiz sahip olduğu jeopolitik konum ile yeryüzü şekilleri dolayısı ile birçok yönden zengin su kaynaklarına sahiptir. Bu su kaynaklarını n başında da yer altı su kaynakları gelir. Yılın birçok döneminde yağan yağmur ve kar suları toprak katmanları tarafından emilerek yer altına çekilir. Yer altında var olan irili ufaklı boşluklara bu emilen sular birikir. Kimi yer altı boşlukları çok büyük hacimlere sahiptir. Bu tarz alanlarda biriken yağmur ve kar suları birer doğal su kaynağı haline gelir. Ayrıca yer katmanlarının sahip oldukları şekil ve çeşitlilik dolayısı ile emilen yağmur ve kar suları doğal bir filtrelemeden geçer. Çoğu yer altı su kaynağı bu doğal filtreleme sistemi sayesinde ilk andan itibaren kullanılabilir özelliklere ve hijyene sahip olurlar.

Yer altı su kaynaklarını gündelik ihtiyaçların yanı sıra tarımsal ve hayvansal sulamada da kullanmak amacıyla su kuyuları açılır. Farklı derinliklere ve farklı çeşitlere sahip olan bu su kuyularının kullanım ömrünün uzaması, su miktarının fazla olması ve en önemlisi de hijyenik yapısını koruması amacıyla çeşitli işlemler yapılır. Bu işlemlerin başında su kuyusu temizleme gelir. Su kuyusu temizleme, kuyu sahibinin su kuyusunu kullanıma açık halde teslim aldıktan sonra yaptırması gereken bir işlemdir.

Su Kuyusu Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Su kuyularının derinliği açıldığı bölgeye ve yer altı su kaynağının durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Su kuyularından var olan suyu çıkarmak amacıyla çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bu ekipmanların başında, su pompası, su motoru, pvc boru, metal aksamlar ile elektriksel aksamlardır. Su kuyusu temizleme işlemine başlamadan önce kuyunun içerisinde bulunan tüm bu ekipmanlar dışarı çıkarılır. Ardından kuyunun içerisine monta edilen elektrik bağlantıları kapatılır. Kuyuya gönderilen hava borusu yardımı ile basınçlı hava ikmali yapılır. Bu ikmal sayesinde kuyu dibinde bulunan kirli su ile var ise çamur, kil ya da yosun gibi tortular da yüzeye çıkarılır. Temizleme işlemi süresi kuyunun durumuna ve kirlilik oranına göre farklılık gösterir. Bu temizleme işlemi kirli ve çamurlu suya sahip olan su kuyularında pratik bir şekilde uygulanabilmektedir. Kimi zaman su kuyuları çeşitli nedenlerden dolayı bakteri oluşumuna uygun hale gelir. Oluşan bakteriler de insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu bakteri oluşumundan etkilenmemek amacıyla kimyasal yöntemler ile su kuyusu temizleme işlemi gerçekleştirilir.

Kimyasal yöntemler ile su kuyusu temizleme işlemi uzmanlık gerektiren bir iş olduğu için harici olarak denenmemesi gerekir. İnsan sağlığına zarar vermeyecek özelliklere sahip aynı zamanda doğada çözünebilen kimyasalların kullanılması gerekir. Bunun içinde su kuyusunda çeşitli analizler yağılır. Bu analizler çevre mühendisi ile birlikte değerlendirilerek kimyasal yöntemle kuyu temizleme işleminin yapılıp yapılmayacağına karar verilir.  Kimyasal yöntemle su kuyusu temizleme işlemi yapıldıktan sonra, su kuyusu bir müddet kullanıma açılmaz. Kimyasalların uygulandığı su tamamen kuyudan boşaltılmalı ve kuyunun içerisinde kimyasal artık kalmayıncaya kadar su devir dayımı gerçekleştirilir. Tüm temizlik işlemleri bittikten sonra su kuyusundan çıkarılan ekipmanlar eksiksiz olarak yerleştirilir ve tüm bağlantıları yapılır. Ardından su kuyusuna tekrar elektrik verilerek su kuyusu çalışır hale getirilir.

Su Kuyusu Temizleme İşleminin Faydaları Nelerdir?

Su kuyuları çeşitli nedenlerden dolayı kirlenebildiği gibi su miktarında azalma da görülebilir. Bunun yanı sıra uzun müddet temizlenemeyen su kuyularında bulanık akmanın yanı sıra çamur, kil ve yosun gibi tortular da görülebilir. Tüm bunlar hem su kuyunsun sağlığını hem de kullanım alanında yer alan canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Yer altı su kaynakları ile su kuyuları arasında su yollarına benzer bağlantılar bulunur. Bu su yolları sayesinde yer altı su kaynağında yer alan temiz sular su kuyularına ulaşarak kullanılabilir hale gelir. Su kuyusunun dibinde zamanla oluşan kil, tortu ve çamur birikintileri bu su yollarının tıkanmasına neden olabilir. Bu durumda da su kuyusunun kapasitesi zamanla düşer. Su yolları kapanan su kuyularının kullanım ömrü de azalır. Su kuyusu temizleme işlemi ilk olarak bu su yollarının açık tutulmasını sağlar. Bu sayede su kuyusuna her zaman daha çok hijyenik su gelmesi sağlanır. Bunun yanı sıra da su kuyusunun kullanım ömrü artan. Su kuyusu temizleme işlemi ile kuyu içerisinde oluşabilecek tortu, çamur ve kil benzeri oluşumlar önlenir. Bu sayede suyun bulanık akmasının önüne geçilir. Ayrıca uzun müddet temizlenmeyene su kuyularında bakteri oluşumu da görülebilmektedir. Su içerisinde oluşacak bakteriler insan sağlığına zararlı olabileceği için son derece tehlikelidir. Düzenli yapılan su kuyusu temizleme işlemleri ile su kuyularında bakteri oluşumu minimum seviyelerde olur. Ayrıca su kuyusunda kullanılan ekipmanlar devamlı su ile temas halinde olduğu için bozulma ya da paslanma gibi bir durum ile karşılaşılabilir. Su içerisinde oluşabilecek paslanmalar bakteri oluşumunu ve çeşitliliğini arttırır. Yapılacak düzenli su kuyusu temizleme işlemleri ile var olan ekipmanlarında bakımı gerçekleştirilerek kontrolleri sağlanır.  Bu sayede gözden kaçabilecek küçük ayrıntıların büyük sorunlara dönüşmesi de önlenir.

Su kuyusu temizleme işlemi belli periyotlar halinde yapılabilmektedir. Periyodik su kuyusu temizleme işlemleri haricinde kuyu suyunun bulanık akmaya başlaması, suyun kokması ya da su miktarında gözle görülür bir azalmanın olması halinde de kuyu temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Su kuyularının uzun ömürlü olması, sağlıklı ve hijyenik akması aslında tamamen sizin elinizde. Alanında uzman kişilere yaptıracağınız su kuyusu temizleme işlemleri ile daha büyük sorunların oluşmasını engelleyebilirsiniz.