wp

Su Sondajı


Su Sondajı

Su Sondajı

Su Sondajı, Yeraltında bulunan ve insanların ihtiyacını karşılamak için yeryüzüne çıkarılması gereken birçok kaynak çeşidi mevcuttur. Su, petrol, doğal gaz gibi sıvı halde olan ya da akışkan bir hal alabilen bu tür yer altı kaynaklarının insanlığın hizmetine sunmak amacıyla toprağın yapısına uygun olarak ihtiyaç duyulan sondaj makineleri ile toprağın yapısında delik açılıp tespit edilen yer altı kaynaklarına ulaşma işlemine sondaj adı verilir. Sondaj işlemleri alanında uzman ekipler ile ve son teknoloji sondaj makineleri ile yapıldığı takdirde yer altı kaynaklarına ulaşma, en sağlıklı ve ekonomik olarak sondaj işleminin tamamlanması ihtimali daha yüksek olacaktır. Sondaj işleminden önce sondaj yapılacak toprağın yapısı ile yeryüzüne çıkarılacak kaynağın niteliği uygulanacak sondaj tekniğinin belirlenmesi bakımından önemlidir. Sondaj yapılacak toprak analiz edildikten sonra sondaj için kullanılacak makineler ve delme uçları tespit edilerek, toprağın yapısının sert olmasından kaynaklı olarak yanlış uç ve makine kullanımından kaynaklı zarar görmelerin önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca kimi yer altı kaynaklarına dikey sondaj yapılması gerekirken kimi farklı yer altı kaynakları için yatay sondaj yapılması gerekmektedir. Firmamız tecrübeli çalışanları ile sondaj öncesi tüm gerekli analiz ve çalışmaları yaparak en iyi sondaj hizmetini sunmaktadır.

Su Sondajı Nedir?

Su Sondajı Nedir, Her geçen gün yer altı sularının önemi artmakta ve insanların hizmetine sunulmaya devam edilmektedir. Yer altı sularını günlük yaşantımızda kullanmak amacıyla toprağın jeolojik yapısına uygun olarak havalı ya da çamur dolaşımlı su kuyusu açma işlemine su sondajı adı verilir. Yer altı sularına ulaşmak amacıyla yapılan su sondajında başarıya ulaşmak için sondajı öncesi etüt çalışması yapmak gerekir. Alanında uzman mühendisler tarafından yapılan etüt çalışması ile zemin ve su yapısı incelenir. Yapılan bu etüt çalışmaları neticesinde su sondajının yapılıp yapılmayacağı ya da yapılacak ise nereye yapılacağı tespit edilerek en baştan birçok maliyetin ve iş gücü kaybının önüne geçilir. Tamamen bilimsel ve teknik yöntemler ile yapılan bu etüt çalışmaları neticesinde yapılan sondaj işlemi ile suya ulaşmama riski çok az olur.

Su sondajı işleminin yapılmasının ardından açılan su kuyusunun hidrolojik yapısına uygun olarak bir projelendirme yapılması gerekir. Bu projelendirme işlemi ile açılan su kuyusunun kılıf borulaması sondaj boruları ile yapılmalıdır. Su kuyusunun kılıf borulama işlemi ile tekrar kapanmasının önüne geçilmiş olunur. Su sondajının amacı yer altında bulunan suyu yer yüzeyine çıkarmak olduğu için açılan su kuyusunun yıkılmaması/kapanmaması son derece önemlidir. Bu amaçla bazı önlemlerin baştan alınması ile hem zaman kaybının hem de işgücü kaybı ile ekonomik kaybın önüne geçilir.

Su Sondajı nasıl yapılır?   

Su sondajı tekniği zeminin yapısına göre faklılık gösterir. Toprağın sert ve kayalık olması ile yumuşak olması uygulanacak su sondajı tekniğinin belirlenmesinde önemlidir. Bu sebepten dolayı sondaj öncesi yapılacak teknik analizler ile toprağın yapısı tam olarak tespit edilerek doğru sondaj yöntemi uygulanabilecektir. Zeminin yumuşak olduğu yerlerde uygulanan su sondaj tekniği, çamur sirkülasyonu iken, sert kayalık zeminlerde uygulanan sondaj tekniği hava sirkülasyonudur.

 

Çamurlu Sondaj

Yumuşak yapılı zeminlerde açılan su sondajının yıkılma ihtimali çok yüksektir. Yumuşak zeminde yapılan delme işlemi sırasında açılan yerler yumuşak zemin tarafında tekrar doldurularak yapılan işi engellemekte, hem azman kaybına hem de ekonomik yüke neden olmaktadır. Bu amaçla yumuşak zeminlerde uygulanması gereken su sondajı tekniği çamurlu sondajdır. Çamurlu sondaj tekniği ile açılan kuyuya çamur dolmakta ve zemin tarafından kapanması önlenmekte ve bu şekilde sondaj işlemi bitinceye kadar sondaj kuyusu yıkılmadan kalabilmektedir. Bu yöntem her ne kadar güvenli olsa da, bu yöntemin uygulanması için sondaj kuyusunun çapının geniş olması gerekeceğinden yapılan sondaj işleminin maliyeti artmaktadır. Ayrıca çamurlu sondajın uygulanması ile su sondajı işleminin tamamlanma süresi artmaktadır. Sondaj öncesi yapılan etütlerde mühendisler tarafında çamurlu sondaj yöntemine karar verilmesi halinde bu yöntemin uygulanması gerekmektedir aksi takdirde beklenmeyen zararlar ortaya çıkabilir.

Havalı Sondaj

Havalı sondaj tekniği kayalı ve sert zeminlerde yapılacak su sondajında uygulanır. Yeraltında bulunan suya ulaşabilmek için ilk olarak kayalık ve sert zeminin delinmesi gerekmektedir. Havalı sondaj yönteminde sert kayalar havalı matkap kullanılarak parçalanır ve özel üretim köpük sayesinde sondaj kuyusundan dışarı çıkarılarak sondaj kuyusunu kapanması önlenir. Havalı sondaj tekniği ile, çamurlu sondaj tekniğinden farklı olarak dar çaplı sondaj kuyuları açılır. Bu şekilde enine çalışmadan ziyade boyuna sondaj kuyusu açılması çalışması yürütülür. Sondaj kuyusunun çapının dar olması nedeniyle iş yükü hafifler ve daha kısa sürede sondaj tamamlanır. Bu sayede maliyet de düşer. Burada dikkat edilmesi gereken sadece uygun ve hızlı sondaj açılmasını sağladığı için havalı sondaj tekniğinin seçilmesi yanlış olur. Sondaj öncesi yapılan etüt çalışmalarında alanında uzman mühendisler tarafından hangi sondaj yöntemine karar verilmiş ise onun uygulanması gerekir.        

Su Sondajı Yapılırken Dikkat Edilecekler

Sondaj yapılacak yere ilişkin yapılması gereken etüt çalışmalarının uzman bir mühendis ekibi olan firma tarafından yapılması, yapılacak sondaj da başarı oranını arttıracağı gibi fazladan masraf çıkmasının da önüne geçecektir. Bu sebepten dolayı alanında uzman, yeterli teknik çalışan ile son teknoloji sondaj makinelerine sahip firmalar ile çalışmanızda fayda var. Su sondajı yapılmadan önce yapılacak ön çalışmalar ve teknik analizler sayesinde hem işin bitme süresi kısalacak hem de kısa ve uzun vadede fazla masrafın çıkması engellenecektir.  Bu çalışmalar neticesinde yer altında bulunan suyun yeri tam olarak tespit edilecek, en verimli ve kolay çıkacağı yer tespit edilerek uygulanacak sondaj tekniğine karar verilecektir. Uygulanacak sondaj tekniği yer altında bulunan suya en verimli şekilde ulaşma konusunda son derece önemlidir. Firmamız bünyesinde bulunan alanında uzman ve tecrübeli mühendis ve diğer çalışanlar ile sondaj öncesi etüt çalışmaları, teknik analizler titizlikle yapılmakta. Yapılan bu teknik analizler iş sahibi ile paylaşılmakta, su sondajının yapılmasına başlanmadan önceki süreçten bitip hazır hale getirileceği ana kadar ki tüm süreç hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca su sondajı işleminde kullanılacak en doğru teknik, bilimsel yöntemler ile tespit edilerek işin maliyetinin artmasına sebep olacak durumların ortaya çıkmasının önü alınmaktadır. Su sondajı yaptırmaya karar vermeden önce firmamız ile iletişime geçerek en doğru ve en kaliteli su sondajı hizmetini alabilirsiniz.