wp

Artezyen Kuyu Temizliği Nasıl Yapılır


Artezyen Kuyu Temizliği Nasıl Yapılır

  • 08.10.2022
  • 1426

Artezyen Kuyu Temizliği

Artezyen kuyu temizleme, Artezyen kuyu iki farklı şekilde oluşur. İlki tamamen doğal yollardan meydana gelir. Yeraltında biriken su, zamanla yüksek basınca ulaşır. Belli bir basınç seviyesine ulaşan yer altı suyu yer katmanlarını delerek gün yüzüne çıkar. Bu insan eli değmeden oluşan artezyen kuyu ya da doğal yer altı su kaynağıdır. Diğer artezyen kuyu oluşlumu ise tamamen insan eli ile meydana gelir. Gündelik ihtiyaçları karşılamak ya da sulama ihtiyacı için gerekli olan suyu daha az masraf ile daha pratik bir şekilde ulaşmak amacıyla çeşitli ekipmanlar kullanılarak açılır. Burada da açılacak olan artezyen kuyunun içinden çıkacak su için özel ekipman gerekmediğini belirtelim. Artezyen kuyularda su sahip olduğu basınç sayesinde yer yüzeyine çıkar. Artezyen kuyu açma işleminden önce belli bazı analizler ile laboratuar testleri yapılır. Suyun kalitesi, toprağın yapısı, su kaynağının debisi ve mevcut su miktarı gibi temel bilgilere bu analiz ve testlerden ulaşılır. Çeşitli işlemler sonucunda yer altı su kaynağı kullanıma hazır hale getirilir. Artezyen kuyular kullanıma hazır hale getirildikten sonra da belli dikkat edilmesi ve yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemlerin başında artezyen kuyu temizliği gelir.

Yer altı su kaynakları açılan artezyen kuyular aracılığı ile genel olarak insan doğası ile iç içe olacak şekilde kullanılır. Bu su kaynakları gündelik ev ihtiyaçları ve tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı için temiz olması son derece önemlidir. Yer altı su kaynakları doğal bir filtreleme sisteminden geçerek kullanılabilir hale gelir. Yağmur ve kar suları toprak katmanları tarafından sırası ile emilir. Bu emilme sonucunda yağmur ve kar suları kirden, çamur, tortu ve bakteriden büyük oranda arınır. Bu hali ile ekstra bir işleme ihtiyaç duymadan kullanılmaya hazır hale gelir. Peki artezyen kuyu temizliğine neden ihtiyaç duyulur? Artezyen kuyular çeşitli etkenlerden dolayı doğal ve temiz halini kaybedebilirler. Örnek vermek gerekirse, yağmur suları ya da harici diğer su kaynakları doğrudan artezyen kuyulardan içeri akarak doğal bir filtreleme mekanizmasından geçmez. Bu durum da var olan yer altı su kaynağının kolay bir şekilde kirlenmesine neden olabilir. Bunu dışında artezyen kuyusu yanlış ve sık kullanıma bağlı olarak da kirlenebilir. Su kaynağı ile artezyen kuyu arasındaki su yolları tıkanabilir ya da kapanabilir. Bu durumda artezyen kuyudan çıkan su bulanıklaşır, azalır ve bazen de çamur halinde akabilir. Daha birçok farklı etkenden dolayı artezyen kuyuların kirlenmesi mümkündür.

Artezyen kuyu temizliği oluşan bu kirlilikleri önlemek ve gidermek içi ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Akan su kaynağında çamur ya da bulanıklık olsa da bakteri oluşumu çok sık rastlanan bir durum değildir. Buna rağmen artezyen kuyularda kimi zaman bakteri oluşumu görülür. Bu bakteriler insan sağlığını ya da sulama yapılan bitki ve ağaçlar ile hayvanları doğrudan olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlar ile karşılaşmamak amacıyla artezyen kuyu temizliği yaptırmak gerekir. Peki artezyen kuyu temizliği nasıl yapılır?

Artezyen kuyu temizliği sondaj kuyu temizliğinden farklıdır. Sondaj kuyusundan suyu çıkarmak için dalgıç pompası, dalgıç motoru ve başka ekipmanlar kullanılırken artezyen kuyulardan su kaynağı kendiliğinden sahip olduğu basınç sayesinde belli bir seyir halinde dışarı akar. Harici bir müdahale ya da artezyen kuyusuna doğrudan bir etki olmadan bu su kuyularının kirlenme ihtimali düşüktür. Dalgıç pompa ve dalgıç motoru kullanılmadığı ve su biriken bir alan olmadığı için yüksek basınca ihtiyaç duyulmaz. Artezyen kuyu temizliğinde hava ikmali yöntemi uygulanır. Bu yöntemde ilk etapta artezyen su kaynağının çıktığı kuyu içine doğru bir boru indirilir. Borunun dibinden itibaren çeşitli ekipmanlar yardımı ile farklı derecelerde basınçlı hava salınır. Bu basınçlı hava akan artezyen su kaynağı ile birlikte yukarı doğru çıkar. İlk etapta artezyen suyun çıktığı kaynağı ve toprak yapısını bozmamak için yüksek basınçlı hava ikmali yapılmaz. Basınç seviyesi düşük hava ile kısmen de olsa kil, çakıl, çamur, silik ve taş gibi su kaynağını tıkayan materyaller yüzeye çıkarılır. Düşük basınç ile yeterli temizliğin yapılmadığı, suyun düşük basınç ve seviyede çıkmaya çalıştığı ya da belli bir süre geçmesine rağmen çamurlu su aktığı görülebilir. Bu durumda artezyen kuyu temizliği için kuyunun dibine yerleştirilen boru yardımı ile ikmal edilecek hava basıncının seviyesi yükseltilir. Bu durum artezyen kuyunun yapısını bozmayacak seviyeye kadar devam edebilir. İkmal edilen basınçlı hava sayesinde artezyen kuyu ilk günkü berraklığa ve temizliğe ulaşır. Artezyen kuyu temizleme firmaları.

Artezyen kuyu temizliği Nisan ve Mayıs aylarında yapıldığı takdirde yıl boyunca daha temiz ve berrak bir suya kavuşulur. Artezyen kuyu temizliği için verilen bu tarihin nedeni, ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapı ve konumu gelir. Ülkemizde genel olarak yağmur ve kar suları Nisan ve Mayıs aylarında toprak tarafından yoğun bir şekilde emilir. Bu emilme sonucu yer altı su kaynaklarında bulanıklaşma ve artezyen su kuyularının yüzeye çıkan yollarında çamur, kil, taş ya da silik gibi birikintiler daha sık görülür. Bu zaman aralığında yapılacak olan artezyen kuyu temizliği, su kanallarının açılmasını, suyun berraklaşmasını, daha temiz ve daha yoğun akmasını sağlar. Artezyen kuyu temizliği yapılmadığı takdirde çamur, kil, çakıl ya da taşlar artezyen kuyu kanallarını kapatarak zamanla suyun yer yüzeyine çıkışını engelleyerek artezyen kuyuların kapanmasına neden olabilir. Çamur ve kil içinde oluşan bakteriler de suyun hijyenik yapısını bozarak sağlıksız akmasına neden olur. Bu tür sorunların oluşmaması için artezyen kuyuların en az yılda bir defa temizlenmesi sağlıklı ve doğru bir tercih olur. Artezyen kuyu temizleme firmaları, arasında profesyonel çözüm üreten eski kökenli sondaj firmasıyız.  Artezyen Kuyu Temizliği Nasıl Yapılır


Artezyen Kuyu Temizliği Nasıl Yapılır

Artezyen Kuyu Temizliği

Artezyen kuyu temizleme, Artezyen kuyu iki farklı şekilde oluşur. İlki tamamen doğal yollardan meydana gelir. Yeraltında biriken su, zamanla yüksek basınca ulaşır. Belli bir basınç seviyesine ulaşan yer altı suyu yer katmanlarını delerek gün yüzüne çıkar. Bu insan eli değmeden oluşan artezyen kuyu ya da doğal yer altı su kaynağıdır. Diğer artezyen kuyu oluşlumu ise tamamen insan eli ile meydana gelir. Gündelik ihtiyaçları karşılamak ya da sulama ihtiyacı için gerekli olan suyu daha az masraf ile daha pratik bir şekilde ulaşmak amacıyla çeşitli ekipmanlar kullanılarak açılır. Burada da açılacak olan artezyen kuyunun içinden çıkacak su için özel ekipman gerekmediğini belirtelim. Artezyen kuyularda su sahip olduğu basınç sayesinde yer yüzeyine çıkar. Artezyen kuyu açma işleminden önce belli bazı analizler ile laboratuar testleri yapılır. Suyun kalitesi, toprağın yapısı, su kaynağının debisi ve mevcut su miktarı gibi temel bilgilere bu analiz ve testlerden ulaşılır. Çeşitli işlemler sonucunda yer altı su kaynağı kullanıma hazır hale getirilir. Artezyen kuyular kullanıma hazır hale getirildikten sonra da belli dikkat edilmesi ve yapılması gereken işlemler vardır. Bu işlemlerin başında artezyen kuyu temizliği gelir.

Yer altı su kaynakları açılan artezyen kuyular aracılığı ile genel olarak insan doğası ile iç içe olacak şekilde kullanılır. Bu su kaynakları gündelik ev ihtiyaçları ve tarımsal sulama amacıyla kullanıldığı için temiz olması son derece önemlidir. Yer altı su kaynakları doğal bir filtreleme sisteminden geçerek kullanılabilir hale gelir. Yağmur ve kar suları toprak katmanları tarafından sırası ile emilir. Bu emilme sonucunda yağmur ve kar suları kirden, çamur, tortu ve bakteriden büyük oranda arınır. Bu hali ile ekstra bir işleme ihtiyaç duymadan kullanılmaya hazır hale gelir. Peki artezyen kuyu temizliğine neden ihtiyaç duyulur? Artezyen kuyular çeşitli etkenlerden dolayı doğal ve temiz halini kaybedebilirler. Örnek vermek gerekirse, yağmur suları ya da harici diğer su kaynakları doğrudan artezyen kuyulardan içeri akarak doğal bir filtreleme mekanizmasından geçmez. Bu durum da var olan yer altı su kaynağının kolay bir şekilde kirlenmesine neden olabilir. Bunu dışında artezyen kuyusu yanlış ve sık kullanıma bağlı olarak da kirlenebilir. Su kaynağı ile artezyen kuyu arasındaki su yolları tıkanabilir ya da kapanabilir. Bu durumda artezyen kuyudan çıkan su bulanıklaşır, azalır ve bazen de çamur halinde akabilir. Daha birçok farklı etkenden dolayı artezyen kuyuların kirlenmesi mümkündür.

Artezyen kuyu temizliği oluşan bu kirlilikleri önlemek ve gidermek içi ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Akan su kaynağında çamur ya da bulanıklık olsa da bakteri oluşumu çok sık rastlanan bir durum değildir. Buna rağmen artezyen kuyularda kimi zaman bakteri oluşumu görülür. Bu bakteriler insan sağlığını ya da sulama yapılan bitki ve ağaçlar ile hayvanları doğrudan olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlar ile karşılaşmamak amacıyla artezyen kuyu temizliği yaptırmak gerekir. Peki artezyen kuyu temizliği nasıl yapılır?

Artezyen kuyu temizliği sondaj kuyu temizliğinden farklıdır. Sondaj kuyusundan suyu çıkarmak için dalgıç pompası, dalgıç motoru ve başka ekipmanlar kullanılırken artezyen kuyulardan su kaynağı kendiliğinden sahip olduğu basınç sayesinde belli bir seyir halinde dışarı akar. Harici bir müdahale ya da artezyen kuyusuna doğrudan bir etki olmadan bu su kuyularının kirlenme ihtimali düşüktür. Dalgıç pompa ve dalgıç motoru kullanılmadığı ve su biriken bir alan olmadığı için yüksek basınca ihtiyaç duyulmaz. Artezyen kuyu temizliğinde hava ikmali yöntemi uygulanır. Bu yöntemde ilk etapta artezyen su kaynağının çıktığı kuyu içine doğru bir boru indirilir. Borunun dibinden itibaren çeşitli ekipmanlar yardımı ile farklı derecelerde basınçlı hava salınır. Bu basınçlı hava akan artezyen su kaynağı ile birlikte yukarı doğru çıkar. İlk etapta artezyen suyun çıktığı kaynağı ve toprak yapısını bozmamak için yüksek basınçlı hava ikmali yapılmaz. Basınç seviyesi düşük hava ile kısmen de olsa kil, çakıl, çamur, silik ve taş gibi su kaynağını tıkayan materyaller yüzeye çıkarılır. Düşük basınç ile yeterli temizliğin yapılmadığı, suyun düşük basınç ve seviyede çıkmaya çalıştığı ya da belli bir süre geçmesine rağmen çamurlu su aktığı görülebilir. Bu durumda artezyen kuyu temizliği için kuyunun dibine yerleştirilen boru yardımı ile ikmal edilecek hava basıncının seviyesi yükseltilir. Bu durum artezyen kuyunun yapısını bozmayacak seviyeye kadar devam edebilir. İkmal edilen basınçlı hava sayesinde artezyen kuyu ilk günkü berraklığa ve temizliğe ulaşır. Artezyen kuyu temizleme firmaları.

Artezyen kuyu temizliği Nisan ve Mayıs aylarında yapıldığı takdirde yıl boyunca daha temiz ve berrak bir suya kavuşulur. Artezyen kuyu temizliği için verilen bu tarihin nedeni, ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapı ve konumu gelir. Ülkemizde genel olarak yağmur ve kar suları Nisan ve Mayıs aylarında toprak tarafından yoğun bir şekilde emilir. Bu emilme sonucu yer altı su kaynaklarında bulanıklaşma ve artezyen su kuyularının yüzeye çıkan yollarında çamur, kil, taş ya da silik gibi birikintiler daha sık görülür. Bu zaman aralığında yapılacak olan artezyen kuyu temizliği, su kanallarının açılmasını, suyun berraklaşmasını, daha temiz ve daha yoğun akmasını sağlar. Artezyen kuyu temizliği yapılmadığı takdirde çamur, kil, çakıl ya da taşlar artezyen kuyu kanallarını kapatarak zamanla suyun yer yüzeyine çıkışını engelleyerek artezyen kuyuların kapanmasına neden olabilir. Çamur ve kil içinde oluşan bakteriler de suyun hijyenik yapısını bozarak sağlıksız akmasına neden olur. Bu tür sorunların oluşmaması için artezyen kuyuların en az yılda bir defa temizlenmesi sağlıklı ve doğru bir tercih olur. Artezyen kuyu temizleme firmaları, arasında profesyonel çözüm üreten eski kökenli sondaj firmasıyız.  


Tüm Sayfalar