wp

Sondaj Metre Fiyatı


Sondaj Metre Fiyatı

  • 05.10.2021
  • 3076

Sondaj Metre Fiyatı

Sondaj metre fiyatı, suya ne kadar ihtiyacımız olursa olsun arazimize açacağımız sondaj kuyuların maliyeti bizleri düşündürmeye devam eder. İnsan doğası olarak genelde alacağımız hizmetin hem kaliteli olmasını isteriz hem de ekonomik olarak uygun olmasını isteriz. Bazen sırf ekonomik olduğu için aldığımız hizmet ya da araç gereçler ilerleyen zamanlarda bizlere daha çok maliyet masrafı çıkarmakta ve ilk anda kaçındığımız maliyetin belki daha fazlasını ödemek zorunda kalmaktayız. Hal böyle olunca ne aldığımız hizmetten memnun kalırız ne de yaptığımız masraflardan.

Alacağımız sondaj hizmeti bizi yıllarca etkileyecek bir hizmet olduğu için en kalitelisini yaptırmakta fayda var. Arazimize açtığımız sondaj kuyuları hem kullanım suyu olarak hem de sulama suyu olarak kullanılacaktır. Bu sebepten dolayı suyun berraklığına ve temizliğine zarar vermeyecek şekilde sondaj işlemleri uygulanmalı ve ardında suyu muhafaza edebilecek şekilde su kuyuları yapılmalıdır. Sondaj işlemi gerçekleştirilirken ortaya çıkacak maliyeti birçok etken belirlemektedir. Beki bu etkenler nelerdir?

Sondaj Metre Fiyatını Neler Etkiler?

Sondaj işlemi ihtiyaç duyduğumuz yer altı kaynaklarının yer üstüne çıkarılması amacıyla toprak zemine uygulanan delme işlemidir. Bu delme işlemini gerçekleştirebilmek için ilk başta belli etüt çalışmaları yapılmalıdır. Bu etüt çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, kullanılacak yöntemleri ve ortaya çıkacak maliyetleri anlamamız için bize yol gösterecektir.

- Sondaj işleminin gerçekleştirilmesi istenen yerde yapılacak etüt çalışmaları sonucunda ilk olarak sondaj işlemi ile suya ulaşılıp ulaşılamayacağına dair bir bilimsel öngörü olur. Bu etüt çalışmaları yapılmadan, yapılacak sondaj çalışmalarında yer altı kaynağına ulaşma başarısı düşük olacağı için yapılmaması gereken birçok masraf yapılmış olacak. Karambole sondaj işlemi yapmamak için ilk olarak arazi üzerinde etüt çalışması yapılmalıdır.

- Yapılan etüt çalışması sonucu yer altı kaynağına ulaşılabilir olup olmadığı ve toprağın yapısı tespit edilecek. Bu tespitlerden sonra toprağın yapısına uygun sondaj işlemi gerçekleştirilecektir. Sondaj metre fiyatı maliyetlerinin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri toprağın yapısıdır. Toprağın sert ve kaya parçacıklı olduğu yerlerde hava sirkülasyonlu sondaj tekniği uygulanırken, toprağın yumuşak ve killi yapıda olması halinden çamur sirkülasyonlu sondaj tekniği uygulanacaktır. Çamur sirkülasyonlu sondaj tekniğinde sondaj işlemi yavaş ilerlemekte ve daha maliyetli olmakta iken, hava sirkülasyonlu sondaj işleminde sondaj uygulaması daha hızlı olmakta ve maliyeti diğer tekniğe göre daha düşük olmaktadır.

- Sondaj çapı yani sondajın genişliği de maliyeti arttıran etmenlerdendir. Sondaj yapılacak yerde sondaj çapı ne kadar geniş olursa uygulanacak yöntem ve kullanılacak araç gereçler de farklılık gösterecek aynı zamanda iş gücü artacak. Tüm bu nedenler sondaj metre fiyatını arttıracak etkenlerdir.

-Sondaj işlemi yapılırken kullanılacak ekipmanlar da sondaj metre fiyatını etkilemektedir. Dalgıç pompa, dalgıç motor, borular ve kullanılacak diğer ekipmanlar ve kaliteleri sondaj metre fiyatının artmasına ya da azalmasına neden olacaktır.

Sondaj Metre Fiyatları Ne Kadar?

Yukarıda sondaj metre fiyatlarını neler etkiler başlığı altında saydığımız nedenler sondaj metre fiyatını etkilemekle birlikte Devlet Su İşlerinin belirlediği belli başlı standartlar da vardır. Devlet Su İşlerinin belirlediği bu standartlar tüm sondaj firmalarını bağlamakta ve bu sondaj firmaları belirlenen bu standartlar doğrultusunda çalışma yaparak maliyet hesabını belirlemektedir. Ne Devlet Su İşlerinin standartları ne de sondaj metre fiyatını etkileyen yukarıda saydığımız nedenler tek başına sondaj metre fiyatını belirlemez. Sondaj firmaları yapacakları sondaj işlemlerine ilişkin Devlet Su İşlerinin belirlediği standartlara göre bir maliyet hesabı yapar ve bu maliyet hesabını yaptıktan sonra kullanılacak ekipmanları ve sondaj uygulama tekniklerini müşterilerine bildirerek bir maliyet ortaya koyacaktır.

Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterlere göre sondaj metre fiyatları uygulanacak sondaj işleminde inilecek derinliğe göre farklılık göstermektedir. İlk olarak 0 ile 20 metre arasında bir derinliğe inilecek ise burada sondaj metre başlangıç fiyatları geçerli olacaktır. 20 metre ile 40 metre aralığında bir derinliğe inilecek ise sondaj metre fiyatları buna göre belirlenecektir. Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterler sadece inilecek derinliğe göre belirtilmemiştir. Ayrıca toprağın yapısına göre uygulanacak sondaj yöntemi de değişeceği ve kullanılacak ekipmanlar farklılaşacağı için sondaj metre fiyatının belirlenmesinde Devlet Su İşlerinin belirlediği bir standarttır.

Sondaj yapılacak zemin kayalık ya da toprak zemin olarak ikiye ayrılmıştır. Toprak zeminde yapılacak sondaj işlemi daha rahat olacağı için maliyet olarak daha uygun olabilecektir. Fakat kayalık zeminde uygulanacak sondaj işlemi daha zorlayıcı olacağı için ve kullanılacak makineler daha farklı olacağı için sondaj metre fiyatı toprak zemine nazaran daha yüksek olacaktır. Normal toprak zeminde yapılacak sondaj işlemine ilişkin sondaj metre fiyatı bir ise kayalık zeminde yapılacak sondaj işlemine ilişkin sondaj metre fiyatı ikidir.

Su sondajında ek olarak başka maliyetlerde çıkmaktadır. Bu maliyetler ulaşılan yer altı kaynağından alınan numunelere ilişkin yapılacak tahlillerdir.

Sondaj işlemi bilimsel ve teknik araştırmalar neticesinde teknolojik aletler kullanılarak yapıldığı için maliyet hesabını birçok etken belirlemektedir. Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterler her yerde aynı sondaj metre fiyatının ortaya çıkacağı anlamına emlemektedir. Bazen beş yüz metre aralığında yapılacak iki farklı sondaj işleminde ortaya çıkan maliyetler çok farklılık gösterebilmektedir. Bazen müşterilerin sondaj işlemine ve açılacak kuyuya ilişkin farklı özel talepleri ve ihtiyaçları olabilmektedir. Bu talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak her bir işlem sondaj metre fiyatını etkileyebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı sondaj metre fiyatı şudur diyip kesin bir rakam vermek yanlış olur.

 İstanbul su sondaj firmaları sondaj metre fiyatını en doğru şekilde alabilmek için ilk olarak güvenilir ve alanında uzman firmamız ile görüşüp istek ve beklentilerimizden bahsetmeliyiz. Bu istek ve beklentiler doğrultusunda firmamız mühendisleri tarafında sondaj işleminin gerçekleştirileceği arazi üzerinde birtakım etüt çalışmaları yapılmalıdır. Yapılan bu etüt çalışmaları neticesinde kaç metre derinliğe inilebileceği, sondaj açılacak toprağın yumuşak mı kayalık mı olduğu, toprağın durumuna ve yapısına göre uygulanacak sondaj teknikleri, bu sondaj teknikleri uygulanırken kullanılacak makineler, sondajın çapı gibi birçok konuda karar verildikten sonda Devlet Su işlerinin belirlediği standartlar çerçevesinde size sondaj metre fiyatına ilişkin bir maliyet hesabı çıkarılır. Bu maliyet hesabı doğrultusunda arazinize açacağınız sondaj kuyusunun açılıp açılmamasına siz karar vereceksiniz. Sondaj kuyuları siz ve belki de torunlarınız tarafında dahi kullanılabilecek yapılar olduğu için dayanıklı, kaliteli ve hijyenik olmasına özen göstermeniz tavsiye edilir.Sondaj Metre Fiyatı


Sondaj Metre Fiyatı

Sondaj Metre Fiyatı

Sondaj metre fiyatı, suya ne kadar ihtiyacımız olursa olsun arazimize açacağımız sondaj kuyuların maliyeti bizleri düşündürmeye devam eder. İnsan doğası olarak genelde alacağımız hizmetin hem kaliteli olmasını isteriz hem de ekonomik olarak uygun olmasını isteriz. Bazen sırf ekonomik olduğu için aldığımız hizmet ya da araç gereçler ilerleyen zamanlarda bizlere daha çok maliyet masrafı çıkarmakta ve ilk anda kaçındığımız maliyetin belki daha fazlasını ödemek zorunda kalmaktayız. Hal böyle olunca ne aldığımız hizmetten memnun kalırız ne de yaptığımız masraflardan.

Alacağımız sondaj hizmeti bizi yıllarca etkileyecek bir hizmet olduğu için en kalitelisini yaptırmakta fayda var. Arazimize açtığımız sondaj kuyuları hem kullanım suyu olarak hem de sulama suyu olarak kullanılacaktır. Bu sebepten dolayı suyun berraklığına ve temizliğine zarar vermeyecek şekilde sondaj işlemleri uygulanmalı ve ardında suyu muhafaza edebilecek şekilde su kuyuları yapılmalıdır. Sondaj işlemi gerçekleştirilirken ortaya çıkacak maliyeti birçok etken belirlemektedir. Beki bu etkenler nelerdir?

Sondaj Metre Fiyatını Neler Etkiler?

Sondaj işlemi ihtiyaç duyduğumuz yer altı kaynaklarının yer üstüne çıkarılması amacıyla toprak zemine uygulanan delme işlemidir. Bu delme işlemini gerçekleştirebilmek için ilk başta belli etüt çalışmaları yapılmalıdır. Bu etüt çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, kullanılacak yöntemleri ve ortaya çıkacak maliyetleri anlamamız için bize yol gösterecektir.

- Sondaj işleminin gerçekleştirilmesi istenen yerde yapılacak etüt çalışmaları sonucunda ilk olarak sondaj işlemi ile suya ulaşılıp ulaşılamayacağına dair bir bilimsel öngörü olur. Bu etüt çalışmaları yapılmadan, yapılacak sondaj çalışmalarında yer altı kaynağına ulaşma başarısı düşük olacağı için yapılmaması gereken birçok masraf yapılmış olacak. Karambole sondaj işlemi yapmamak için ilk olarak arazi üzerinde etüt çalışması yapılmalıdır.

- Yapılan etüt çalışması sonucu yer altı kaynağına ulaşılabilir olup olmadığı ve toprağın yapısı tespit edilecek. Bu tespitlerden sonra toprağın yapısına uygun sondaj işlemi gerçekleştirilecektir. Sondaj metre fiyatı maliyetlerinin belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri toprağın yapısıdır. Toprağın sert ve kaya parçacıklı olduğu yerlerde hava sirkülasyonlu sondaj tekniği uygulanırken, toprağın yumuşak ve killi yapıda olması halinden çamur sirkülasyonlu sondaj tekniği uygulanacaktır. Çamur sirkülasyonlu sondaj tekniğinde sondaj işlemi yavaş ilerlemekte ve daha maliyetli olmakta iken, hava sirkülasyonlu sondaj işleminde sondaj uygulaması daha hızlı olmakta ve maliyeti diğer tekniğe göre daha düşük olmaktadır.

- Sondaj çapı yani sondajın genişliği de maliyeti arttıran etmenlerdendir. Sondaj yapılacak yerde sondaj çapı ne kadar geniş olursa uygulanacak yöntem ve kullanılacak araç gereçler de farklılık gösterecek aynı zamanda iş gücü artacak. Tüm bu nedenler sondaj metre fiyatını arttıracak etkenlerdir.

-Sondaj işlemi yapılırken kullanılacak ekipmanlar da sondaj metre fiyatını etkilemektedir. Dalgıç pompa, dalgıç motor, borular ve kullanılacak diğer ekipmanlar ve kaliteleri sondaj metre fiyatının artmasına ya da azalmasına neden olacaktır.

Sondaj Metre Fiyatları Ne Kadar?

Yukarıda sondaj metre fiyatlarını neler etkiler başlığı altında saydığımız nedenler sondaj metre fiyatını etkilemekle birlikte Devlet Su İşlerinin belirlediği belli başlı standartlar da vardır. Devlet Su İşlerinin belirlediği bu standartlar tüm sondaj firmalarını bağlamakta ve bu sondaj firmaları belirlenen bu standartlar doğrultusunda çalışma yaparak maliyet hesabını belirlemektedir. Ne Devlet Su İşlerinin standartları ne de sondaj metre fiyatını etkileyen yukarıda saydığımız nedenler tek başına sondaj metre fiyatını belirlemez. Sondaj firmaları yapacakları sondaj işlemlerine ilişkin Devlet Su İşlerinin belirlediği standartlara göre bir maliyet hesabı yapar ve bu maliyet hesabını yaptıktan sonra kullanılacak ekipmanları ve sondaj uygulama tekniklerini müşterilerine bildirerek bir maliyet ortaya koyacaktır.

Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterlere göre sondaj metre fiyatları uygulanacak sondaj işleminde inilecek derinliğe göre farklılık göstermektedir. İlk olarak 0 ile 20 metre arasında bir derinliğe inilecek ise burada sondaj metre başlangıç fiyatları geçerli olacaktır. 20 metre ile 40 metre aralığında bir derinliğe inilecek ise sondaj metre fiyatları buna göre belirlenecektir. Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterler sadece inilecek derinliğe göre belirtilmemiştir. Ayrıca toprağın yapısına göre uygulanacak sondaj yöntemi de değişeceği ve kullanılacak ekipmanlar farklılaşacağı için sondaj metre fiyatının belirlenmesinde Devlet Su İşlerinin belirlediği bir standarttır.

Sondaj yapılacak zemin kayalık ya da toprak zemin olarak ikiye ayrılmıştır. Toprak zeminde yapılacak sondaj işlemi daha rahat olacağı için maliyet olarak daha uygun olabilecektir. Fakat kayalık zeminde uygulanacak sondaj işlemi daha zorlayıcı olacağı için ve kullanılacak makineler daha farklı olacağı için sondaj metre fiyatı toprak zemine nazaran daha yüksek olacaktır. Normal toprak zeminde yapılacak sondaj işlemine ilişkin sondaj metre fiyatı bir ise kayalık zeminde yapılacak sondaj işlemine ilişkin sondaj metre fiyatı ikidir.

Su sondajında ek olarak başka maliyetlerde çıkmaktadır. Bu maliyetler ulaşılan yer altı kaynağından alınan numunelere ilişkin yapılacak tahlillerdir.

Sondaj işlemi bilimsel ve teknik araştırmalar neticesinde teknolojik aletler kullanılarak yapıldığı için maliyet hesabını birçok etken belirlemektedir. Devlet Su İşlerinin belirlediği kriterler her yerde aynı sondaj metre fiyatının ortaya çıkacağı anlamına emlemektedir. Bazen beş yüz metre aralığında yapılacak iki farklı sondaj işleminde ortaya çıkan maliyetler çok farklılık gösterebilmektedir. Bazen müşterilerin sondaj işlemine ve açılacak kuyuya ilişkin farklı özel talepleri ve ihtiyaçları olabilmektedir. Bu talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak her bir işlem sondaj metre fiyatını etkileyebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı sondaj metre fiyatı şudur diyip kesin bir rakam vermek yanlış olur.

 İstanbul su sondaj firmaları sondaj metre fiyatını en doğru şekilde alabilmek için ilk olarak güvenilir ve alanında uzman firmamız ile görüşüp istek ve beklentilerimizden bahsetmeliyiz. Bu istek ve beklentiler doğrultusunda firmamız mühendisleri tarafında sondaj işleminin gerçekleştirileceği arazi üzerinde birtakım etüt çalışmaları yapılmalıdır. Yapılan bu etüt çalışmaları neticesinde kaç metre derinliğe inilebileceği, sondaj açılacak toprağın yumuşak mı kayalık mı olduğu, toprağın durumuna ve yapısına göre uygulanacak sondaj teknikleri, bu sondaj teknikleri uygulanırken kullanılacak makineler, sondajın çapı gibi birçok konuda karar verildikten sonda Devlet Su işlerinin belirlediği standartlar çerçevesinde size sondaj metre fiyatına ilişkin bir maliyet hesabı çıkarılır. Bu maliyet hesabı doğrultusunda arazinize açacağınız sondaj kuyusunun açılıp açılmamasına siz karar vereceksiniz. Sondaj kuyuları siz ve belki de torunlarınız tarafında dahi kullanılabilecek yapılar olduğu için dayanıklı, kaliteli ve hijyenik olmasına özen göstermeniz tavsiye edilir.


Tüm Sayfalar