wp

Kuyu Temizliği


Kuyu Temizliği

Kuyu Temizliği

Kuyu Temizliği, hem sondaj kuyuları hem de su kuyuları günlük yaşamımızda çok sık kullandığımız su kaynaklarındandır. Çoğu zaman su ihtiyacımız karşılamak için su kuyusu açma mecburiyetinde kalırız. Açtığımız bu su kuyuları ya da sondaj kuyularında gerekli verimi alabilmemiz için dalgıç pompaları kullanarak suyu yer yüzeyine çıkartırız. Dalgıç pompaları her ne kadar çok kullanışlı ve güçlü emiş gücüne sahip olsa da bazı durumlarda tıkanıp çalışamaz hale gelir ve su kuyularında buluna suyu yüzeye çıkartamaz. Bu durumun çeşitli sebepleri bulunmakla birlikte en çok karşımıza çıkan ve en büyük neden suyun kirli olması nedeniyle dalgıç pompalarının tıkanması ve çalışamaz hale gelmesidir. 

Açılan sondaj kuyuları yapıları itibari ile jeolojik olmaları nedeniyle içeriğinde kum, kil, silt, demir oksit oranı yüksek olacağı için temizlenmesi gerekmektedir. Doğal yapıları itibari ile zaten temizlenmesi gereken sondaj kuyuları ayrıca zamanla kuyunun dibinden alınacak su miktarı ve kuyunun debisi gibi etkenler nedeni ile de temizlenme ihtiyacı duyar. Su sondaj kuyularında alınacak su miktarı arttıkça suyun kirlenme oranı da artacaktır. Zamanında ve düzenli olarak kuyu temizleme işlemleri yapılmadığı takdirde kullanılan dalgıç pompaları bozulacak ve su kuyuları kullanılamaz hale gelecektir.

İhtiyaçlarımızı karşılama amacıyla açtığımız kuyuların temizliği son derece önemlidir. Kuyu temizleme yöntemleri farklılık göstermekle birlikte en çok kullanılan yöntem, kuyunun yüksek basınçlı kompresör aracılığı ile temizlenmesidir. Kuyu temizleme işlemine başlamadan önce kuyunun içerisinde bulunan dalgıç pompasının kuyudan çıkarılması gerekir. Çıkarılan dalgıç pompasından borular sökülerek kuyuya tekrardan indirilir. Borular kuyuya inerken dalgıç pompasının kendisi kuyunun dışında kalmalıdır. Kuyu yakınına getirilen yüksek basınçlı kompresör makinesi vasıtasıyla kuyuya yüksek basınçlı olacak şekilde hava verilir. Verilen bu hava sayesinde dalgıç pompasız kuyuya indirilen borulardan yukarıya doğru kirli su akışı sağlanır. Bu işlem borulardan temiz ve berrak su akıncaya kadar devam ettirilir. Kuyu temizliği bu şekilde borulardan berrak su gelinceye kadar yaptırıldıktan sonra kuyu içerisinde buluna borular yukarı çekilir ve tekrarda dalgıç pompasına bağlanarak, borular dalgıç pompası ile birlikte tekrardan su kuyusuna monte edilerek kullanılmaya devam edilebilir. Kuyu temizleme işlemlerinin ardından kuyular ve çıkan suyun kalitesi genelde düzelme gösterse de bazı durumlarda kuyu temizliği işlemleri çok yüksek derece de etki etmez. Toprağın yapısında ve yer altı sularının debisinin zamanla değişkenlik göstermesinden kaynaklı olarak yapılan kuyu temizleme işlemi çok etkili olmaz. Bu nedenlerden dolayı kuyu temizleme işleminin %100 etkili olacağına ilişkin garanti verilemez.

Derin sondaj kuyuları her yıl periyodik olarak temizlenmelidir. Özellikle bu temizlik zamanı mart, nisan, mayıs aylarında yapılmaktadır. Bu kuyu temizleme işlemleri sırasında ayrıca dalgıç pompaları da su yüzeyine çıkarılacağı için kontrolü sağlanmalı, varsa arızaları giderilmelidir. Bu şekilde yapılan kontrollerde su dalgıç pompasının çok eskidiği ve yıprandığı anlaşılır ise yenisi ile değiştirilmelidir. Eskiyen ve yıpranan su dalgıç pompaları tekrar kullanılmak için kuyuya indirilmemelidir. Aksi takdirde eskiyen ve yıpranan su dalgıç pompaları arza yapıp daha büyük sorunlara neden olabilecektir. Bizler Şimşek Sondaj Firması olarak başta istanbul kuyu temizleme firmaları ve yakın bir çok il ve ilçede sondaj, kuyu temizleme ve dalgıç pompa hizmeti vermekteyiz.

Kuyu Temizliği Neden Yaptırılmalı?         

- Kuyu temizliği işlemleri ile su sondaj kuyularının ömrü uzar. Sondaj kuyularının kaynağı her ne kadar yenilenebilir yer altı su kaynakları olsa da düzgün kullanılmadığı ve gerekli temizlik ve bakımlarının yapılmadığı durumlarda açılan su kuyuları zamanla kullanılamaz hale gelir ve kapatılması gerekir. Açtığınız ve kullandığınız su sondaj kuyularının kısa ömürlü olmamasını ve sizden sonra torunlarınızın dahi kullanmasını istiyor iseniz kuyu temizleme işlemlerini güvenilir firmalara yaptırmalısınız.

- Su sondaj kuyusuna gelen su miktarı ve kalitesi, su kuyusunun kullanılması ile orantılı olarak azalmaktadır. Kullanım miktarı ve süresi arttıkça açılan sondaj kuyusu ilk günkü kalitesini ve miktar yoğunluğunu kaybedeceği için kuyu temizliği işlemleri ile su kuyunuza gelecek yer altı su miktarını arttırabilir daha temiz ve berrak şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

-Sondaj kuyular içerisinde zamanla koli form bakteriler oluşur. Bu bakteriler suyun yapısına ve kalitesine zarar verir. Ayrıca kullanılan yerlere göre insan sağlığına da zarar verebilecek bir hal alabilir. Bu amaçla yapılacak kuyu temizleme işlemleri ile bu form bakteriler su kuyularınızdan temizlenip atılarak, su kuyunuzu daha temiz ve daha sağlıklı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

-Su kuyularından su çıkarabilmek için açılan su kuyusunun içyapısına metal borular döşenmektedir. Bu metal yapılar zamanla oksitlenme yaparak suyun kalitesini düşürmektedir. Yapılacak kuyu temizleme işlemleri ile metal parçalarda oluşan oksitlenmeler de temizlenecek ve yapılacak periyodik kuyu temizleme işlemleri ile bu oksitlenmelerin oluşmasının önüne geçilecek.

- Dalgıç pompa devamlı kuyu içerisinde bulunarak suyun içinde çalışmaktadır. Suyun kalitesinin düşmesi ve zamanla kirlenmesi dalgıç pompanın tıkanmasına ve zarar görmesine neden olmaktadır. Kuyu temizleme işlemleri ile kuyu suyunda bulunan kirli yapı temizleneceği için dalgıç pompa ve ekipmanların ömrü uzayacaktır.

-Kuyu temizliği işlemleri ile dalgıç pompanın suyu depoladığı yerler de temiz hale geleceği için bu depoların kullanım ömrü uzar ve içerisinde temiz su depolanır.

- Kuyu temizleme işlemi ile su deposu ve hidrofor arasında buluna filtreleme mekanizmalarının ömrü uzar.

- Kuyu temizleme işlemi periyodik olarak gerçekleştirilir ise yüzeye çıkan suyun temizliği ve kalitesi artacağı için çıkan suyun arıtılmasına ilişkin yapacağınız masraflar azalmış olur.

- Hidrofor sisteminin kuyu temizleme işlemleri sonrası rahat çalışması sağlanır.

- Kuyu temizleme işlemleri sonrasında bahçe sulama, sprink ve fıskiyelerin tıkanması önlenir.

- Ayrıca kuyu temizleme işlemleri ile su daha temiz akacağı için boru tesisatının temiz kalması sağlanır ve boru tesisatının tıkanarak ani arızalar meydana getirmesi önlenir.

  Kuyu Temizleme Yöntemleri Nelerdir?

Kuyu temizleme yöntemleri su kuyusunun yapısına, derinliğine ve basıncına göre farklılık gösterir. Doğru kuyu temizleme yöntemi ile kuyular daha verimli ve uzun ömürlü olacağı için kuyu temizleme işlerini güvenilir firmalara yaptırmanızda fayda var.

Başlıca kuyu temizleme yöntemleri:

1- Enjeksiyon yöntemi ile kuyu temizleme

2- Yüksek basınç kompresörü kullanılarak yapılan kuyu temizleme yöntemi

3-  Kimyasal madde kullanılarak yapılan kuyu temizleme yöntemi

Bu üç yöntemden hangisinin uygulanacağına istanbul kuyu temizleme firmaları, yapacağı ön çalışmalar neticesinde karar verecektir. Kuyularınızın ömrünü uzatmak ve suyun kalitesini arttırmak için kuyu temizleme işlemlerini aksatmayınız.