wp

Kuyu Kurtarma


Kuyu Kurtarma

Kuyu Kurtarma

Kuyu Kurtarma, yer altı su kaynaklarını kullanıma sokmak amacıyla su kuyuları açılır. Ayrıca yer altı su kaynaklarına ulaşma amacının dışında bir de yağmur, kar ve sel sularından birçok yapının ve temelin olumsuz etkilenmemesi amacıyla drenaj su kuyuları açılır. Drenaj su kuyularında amaç yer altı su kaynağını kullanmak değil yer üstünde oluşan ani su birikintilerine karşı yapıları ve temelleri korumaktır. Hem drenaj su kuyuları, hem de yer altı su kaynaklarına ulaşmak amacıyla açılan keson, sondaj ve artezyen su kuyularında birçok sebepten dolayı işlevsizlik meydana gelebilir. Örneğin su borularının kırılması ya da kopması, dalgıç pompası ya da dalgıç motorunun çökmesi, kuyunun yıkılması ya da çökmesi ve daha birçok sebepten su kuyuları kullanılamaz hale gelebilir. Tüm bu sorunların ortadan kalkması için yapılması gereken işlemlere Kuyu Kurtarma adı verilir.

Kuyu kurtarma işlemlerinde ilk aşama sorunun kaynağının tespit edilmesi aşamasıdır. Kuyu açma masrafları, kuyu içerisinde kullanılan pompa, motor, elektrik bağlantıları ya da boruların tümünden daha fazla olduğu için ilk öncelik ekipmanlardan ziyade kuyunun sağlamlığını muhafaza etmektir. Bu nedenle kullanılamaz hale gelen kuyuda sorunun kaynağının kullanılan ekipman mı yoksa kuyunun kendisi mi olduğu kesin olarak tespit edilmelidir.

Kuyu içerisinde oluşan sorunları tespit etmek amacıyla ilk olarak kuyunun içine nitelikli ve çözünürlüğü yüksek kamera gönderilir. Gönderilen bu kamera sayesinde kuyu içerisinde detaylı bir görüntü alınır. Alınan bu görüntü sayesinde kuyu içerisindeki sorunun kaynağı kabaca tespit edilir. Kuyunun işlevini yapmasına engel olan durum kuyu içerisinde kullanılan dalgıç pompa, dalgıç motoru ya da diğer ekipmanlar ise öncelikle sorunlu olan ekipman kuyudan özenli bir şekilde çıkarılır.  Su kuyuları açılırken dalgıç pompa ve dalgıç motoru kuyunun dibine varmadan suyun içerisinde kalacak şekilde monte edilir. Burada amaç kuyu dibinde zamanla oluşabilecek çamur ve tortu gibi birikintilerin dalgıç pompasını ve dalgıç motorunu tıkamasını önlemektir. Ayrıca suyun içerisinde kalan dalgıç pompası ve dalgıç motoru suyu daha kolay bir şekilde çekerek yüzeye iletilir. Kuyunun dibinden daha yükseğe monte edilen bu ekipmanların çeşitli nedenlerden dolayı kuyu dibine düşmesi ya da kırılması mümkündür. Bu tür bir durumda kırılan ya da kuyunun dibine düşen ekipmanı almak amacıyla özel tasarım vinç kullanılır. Bu işlem yapılırken kuyunun zarar görmemesine özen gösterilir. Sorunlu parça çıkarıldıktan sonra tamir edilebiliyor ise tamir edilir ya da yerine yenisi monte edilerek kuyu kurtarma işlemi tamamlanır.

Kuyu kurtarma işleminde kuyunun işlevini kaybetmesinin nedeni kuyunun çökmesi ya da su kanallarının çökmesi olabilmektedir. Bu tür durumda kuyu içerisinde kullanılan tüm ekipmanlar sırası ile çıkarılır. Kuyunun çökmesi ya da kuyu borusunun kırılması nedeni ile zarar gören ekipman var ise bunun bakımın yapılması gerekir. Ardından tıkanmalara karşı kuyu inkişafı gerçekleştirilir. Basınçlı hava yardımı ile su yolları tekrar açılarak kuyunun yer altı su kaynağı ile tekrar birleşmesi sağlanır. Eğer kuyu dibinde ya da kuyu borularında bir çökme var ise burada daha dikkatli olmak gerekir. Alanında uzman çalışanlar ve özle ekipmanlar ile kuyu kurtarma işlemi gerçekleştirilir. Tecrübesiz elemanlar tarafından ya da yetersiz ekipman ile bu tür kuyularda yapılacak kurtarma işlemlerinde kuyunun tamamen kapanması söz konusu olabilir. Bunun dışında aksi bir durumda kuyu içerisinde çalışan kişilerin oluşabilecek çökme ya da göçüklerin altında kalması da ihtimal dahilindedir. Bu tür daha büyük sorunlar ile karşılaşmamak amacıyla uzman ekipler ve kuyu kurtarma firmaları ile çalışmakta fayda var.

Kuyu kurtarma firması olarak kuyu kurtarma işlemine başvurmanın nedenlerinin başında alanında uzman olmayan kişilerin kuyu içerisinde kullanılan ekipmanlara yaptıkları müdahaleler gelir. Ekipmanların doğru ve sağlam bir şekilde montajının yapılmaması ya da kuyunun potansiyeline uygun olmayan ekipmanların kullanılması bu müdahalelerden en sık karşılaşılanlarıdır. Bunların dışında kuyunun ilk açılma aşamasında kuyu derinliğine ve yapısına uygun boruların kullanılmaması da kuyu kurtarma işlemine nende olur. Kuyunun potansiyeline ve yapısına uygun olmayan borular zamanla kırılma ya da çökme sorunlarını da beraberinde getirir. Daha birçok farklı etken ve neden kuyu kurtarma işlemine başvurmanıza neden olabilir.

Kuyu kurtarma işlemleri ile zorunlu olarak karşı karşıya kalmak istemiyorsanız su kuyunuzun periyodik bakımlarını aksatmamanızı tavsiye ederiz. Bu periyodik bakımların haricinde kuyu temizleme işlemleri de su kuyusunun daha sağlam, saha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmasında büyük etkiye sahiptir. Özellikle kuyu içerisinde kullanılan ekipmanların montajının doğru yapılması, bakımlarının periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve arıza, aksama ya da bozulma gibi durumlarda zamanında ve kaliteli ürünler ile bozulan ürünlerin değiştirilmesi halinde su kuyularınız ile olabildiğince az sorun yaşayabileceğinizi sakın unutmayın. Yapılacak olan kuyu kurtarma işlemlerinde çözümün her zaman kesin olmadığı da bilinen bir gerçekliktir. Zamanında müdahale edilmeyen sorunlar ya da periyodik olarak bakıma alınmayan ekipmanlar kuyuların bir daha kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle kuyu kurtarma işleminin kesin bir çözüm olmadığını belirtelim. Açılan su kuyularının çok uzun ömürlü olabilmesi bir bakıma sizin elinizde. istanbul kuyu kurtarma firmaları, kuyu kurtarma firmaları