wp

Dalgıç Pompa Hizmeti


Dalgıç Pompa Hizmeti

Dalgıç Pompa Hizmeti

Dalgıç pompa hizmeti, Dalgıç Pompalar genel olarak sıvı içerisinde çalışacakları için arızalanmaması amacıyla çeşitli teknik donanımlara sahip olmalıdır. Dalgıç pompalarda motor ile pompa gövdesine birbirlerine bitişiktir. Motor ile dalgıç pompasının gövdesinin bitişik olmasından dolayı motor da dalgıç pompasının gövdesi ile birlikte suyun içerisinde bulunacaktır. Dalgıç pompalar suyun altında çalışacağı için kimi zaman arıza verebilmektedir. Dalgıç pompa hizmeti almadan önce ilk başta dalgıç pompaların nerelerde kullanıldığı ve kullanıldığı yerlerin özelliklerine göre kullanılacak dalgıç pompası modelleri konusunda araştırma yapılmalıdır.

Dalgıç pompası hizmetinden bahsedebilmek için ilk olarak dalgıç pompalarının kullanım yerleri bahsetmemiz gerekecek.

Dalgıç Pompa Kullanım Alanları

Dalgıç pompalar günümüzde birçok alanda kullanılmakta ve birçok kolaylıklar sağlamaktadır. dalgıç pompaların kullanıldığı alanlar özellikle:

- Su temin edilmesi gereken alanlar, bazı zamanlarda belediye tarafında kullanma suyunun belli bölgelere ulaştırılması zaman almaktadır. Ya da var olan kullanma suyu belli amaçlar için kullanılamamaktadır. Bu tür yer ve zamanlarda dalgıç pompalar kullanılarak su ihtiyacı kuyulardan karşılanabilmektedir.

- Sulama ve sprinkler( yağmurlama ) sistemleri, evimize gelen kullanım suyu ile küçük bahçeler ya da ağaçlar sulanabilse de büyük bağ ve bahçe sulamaları için bol su kaynağına ihtiyaç duyulmakta ve sulama işlemlerinin kısa sürede yapılması gerekmektedir. Bu tür durumlarda dalgıç pompaları sayesinde kuyulardan ya da göl ve dere yataklarında çekilecek su ile hem sulama hem de yağmurlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

- Yer altı suyu seviye kontrolü ve tespiti, dalgıç pompaları sadece kuyulardan su pompalamak amacıyla kullanılmamaktadır. Bazı durumlarda yeraltı sularının tespitinde ve seviyesinin ölçülmesinde de kullanılmaktadır.

- Süs havuzları ve fıskiyeler, günümüzde belediyeler, vatandaşlarını rahatlatmak ve mental olarak dinlenebilmeleri sağlamak amacıyla çeşitli süs havuzları ve bunlara bağlı olarak da fıskiyeler yapmaktadır. Dalgıç pompaları bu süs havuzlarının doldurulması ve boşaltılması işlemlerinde kullanılabildiği gibi fıskiyelerin çalışma mekanizmalarında da kullanılmaktadır.

- Küçük çaplı keson ya da derin kuyular, sondaj işlemi yapılacağı zaman bazen sığ yani keson kuyu açılırken bazı zamanlarda da derin kuyular açılmaktadır. Açılan hem keson kuyularda hem de derin kuyularda suyu yeryüzüne pompalayabilmek için dalgıç pompaları da kullanılabilmektedir.

- Tüneller, açılan tünellerin çeşitli nedenler ile suyla dolması ihtimali her zaman vardır. Bu tür doğal afet ya da insan hatası ile kaynaklanan nedenlerle tünellerin su ile dolma durumlarında dalgıç pompa kullanılarak suyun tahliyesi sağlanmaktadır.

Periyodik Dalgıç Pompa Hizmeti

Dalgıç pompa hizmeti her geçen gün hayatımızda yer etmektedir. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayanlar için yer altından su çıkarmak için dalgıç pompa vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Sadece kırsal kesimlerde yaşayan kişilerin değil şehrin merkezinde site içerisinde yaşayan kişilerin hayatında da dalgıç pompa önemli bir yere sahiptir. Çoğumuz site içerisinde yaşarken nasıl olurda dalgıç pompaya ihtiyaç duyarız gibi bir düşünce kapılmış olabilir. Site ortak alanlarında bulunan havuzlarda, bahçe sulama sprintlerinde ve süs amaçlı yapılan fıskiyelerinde genellikle dalgıç pompa kullanılmaktadır. Ayrıca apartmanların bodrum katlarına da dalgıç pompalar yerleştirilebilmektedir. Apartmanların bodrum katlarına yerleştirilen dalgıç pompaların amacı herhangi bir sebepten dolayı bodrumu su basması halinde bina temelinin çürümesini engellemek amacıyla biriken suyun zaman kaybetmeden boşaltılmasıdır.

Görüldüğü üzere ister kırsal alanda yaşayalım ister apartman dairesinde, dalgıç pompalar hayatımızın birçok alanında biz fark etmesek de kullanılıyor ve kullanılmaya devam edecektir. Bu sebepten dolayı hayatımızın herhangi bir bölümünde dalgıç pompa hizmeti alma durumumuz olabilir.

Kısaca dalgıç pompa hizmetlerinden bahsedecek olursak:

- Dalgıç pompalar genel itibari ile yerin ya da suyun altına monte edilerek kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı tamiri ve bakımı zor olacağı için uzman şirketler tarafından yapılmasında fayda var.

- Dalgıç pompa bakımı ve hizmetleri her yıl belirtilen periyotlarda yapılmalıdır. Belirtilen periyotlarda dalgıç pompa hizmeti alınmadığı takdirde dalgıç pompalarda arızalar meydana gelebilmektedir.

- Dalgıç pompalar elektrik aksanları olan aletler olması nedeniyle periyodik olarak bu elektrik aksanlarının kontrolüne ilişkin dalgıç pompa hizmeti alınmalıdır. Aksi takdirde oluşan kaçaklar can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir.

- Dalgıç pompa hizmetinde en önemli husus alınan dalgıç pompa ile kullanılacak su kuyusunun birbirleri ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer bir anlatımla dalgıç pompa alınmadan önce kullanılacak kuyu ve çerisine ilişkin gerekli araştırmaların yapılması ve bu araştırmalar neticesinde kuyuya uygun dalgıç pompasının alınması gerekir. Dalgıç pompası, kuyunun debisine, içinde bulunan suya ve basınca göre seçildikten sonra monte işlemi gerçekleştirilmelidir. Dalgıç pompa hizmetleri arasında en önemli sayılabilecek hizmet budur. Çünkü kuyuya göre dalgıç pompa alınmadığı takdirde ne kuyudan ne de dalgıç pompadan istenilen ve beklenen randıman alınmaz.

- Su sondajı ile açılan kuyuların belli zaman dilimlerinde kuyu temizliği işlemi yapılarak temizlenmesi gerekmektedir. Her kuyu temizliği hizmeti gerçekleştirildikten sonra dalgıç pompasının bakım hizmetlerinin de yapılması gerekir.

- Dalgıç pompa hizmetleri kuyu temizliğini de kapsamaktadır. Kuyu temizliği periyodik olarak yapılmadığı takdirde dalgıç pompaları tıkanabilir ve çalışamaz hale gelebilir.

- Dalgıç pompaları suyun altında çalışan aletlerden olması nedeniyle suyun dışında çalıştırıldığı takdirde arızalanması muhtemeldir. Bu arızalanmanın önüne geçmek için dalgıç pompalarda kuru çalışmaya karşı koruma sistemi geliştirilmiştir. Dalgıç pompanın kuru alanlarda çalışmasının önüne geçmek için geliştirilen bu kuru çalışmaya karışı koruma sisteminin aktif hale getirilmesi gerekir.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi dalgıç pompalar her geçen gün biz fark etmesek de hayatımıza daha çok girmektedir. Bu sebepten dolayı dalgıç pompa hizmeti alacak isek alanında uzman ve güvenilir firmalardan dalgıç pompa hizmeti almalıyız. Kimi zaman ekonomik olsun diye düşünebilir ya da ihtiyacın aciliyetinden dolayı dalgıç pompa servisi aceleye getirip hiçbir araştırma yapmadan alırız. Daha sonra aldığımız dalgıç pompa hizmeti bizi memnun etmez ve çoğu zaman da aldığımıza pişman oluruz. Hem ihtiyaçlarımızı karşılayacak hem de kullanım esnasında bize zorluk çıkarmayacak dalgıç pompa hizmeti veren firmamız sizlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek dalgıç pompa hizmetlerini sunmaktadır. Siz de eğer dalgıç pompa alırken en iyisini ve güvenli olanı almak isterseniz firmamız iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca dalgıç pompayı aldıktan sonra ihtiyaç duyabileceğiniz tüm dalgıç pompa hizmeti ile sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerde kaliteli bir dalgıç pompa hizmeti almak isterseniz Bizleri Tercih edebilirsiniz.